Hopp direkte til innhold

Retningslinjer for bruk av logo

LHLs profil skal brukes av hele organisasjoner og alle virksomheter og lokallag. Retningslinjene sikrer at alle grunnelementene i profilen brukes konsekvent.

Ta kontakt dersom du usikker på retningslinjene for logo- og profilbruk.

Retningslinjer for bruk av logo

  • Logoen skal brukes i sin helhet, symbolet skal ikke opptre alene.
  • Logoen skal brukes i sine opprinnelige farger på lys/hvit bakgrunn og negativ logo på mørk bakgrunn.
  • Sort logo brukes tilfeller hvor det ikke er mulig å bruke hovedlogo eller hvit logo.

Logo-i-bruk-2-1920px.jpg

Retningslinjer for plassering av logo

  • Minste tillatte logostørrelse er 30 mm bredde.
  • Minste avstand rundt logo til andre elementer er 3,5 mm.
  • Når logoen blir brukt i andre størrelser, skal avstanden tilsvare 30% av høyden på den vertikale linjen i logoen.
  • Logo plasseres minimum 10 mm fra venstre og fra toppen av formatet.
  • Unntak: visittkort og produktmerking, og sammenstilling med andre logoer.

Profilmanualen

Det er svært viktig at alt profilmateriell, så vel som informasjon om bruken, hentes fra designmanualen av alle som jobber med den grafiske profilen til LHL. Alle profiloppdrag skal kvalitetssikres av kommunikasjonsavdelingen.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om korrekt profilbruk og tillatelser. 

Kontaktperson: