Hopp direkte til innhold

Styringsdokumenter

Vedtekter, strategiplan og interessepolitisk program.

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program. I tillegg gjelder våre etiske retningslinjer, med tilhørende vedlegg. Se også Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien.

Protokoll, LHLs 25. ordinære landsmøte 2017.pdf

LHLs strategi 2018-2020

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2018-2020.

Last ned LHLs strategidokument 2018-2020

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Last ned LHLs vedtekter 2017

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet hvert tredje år, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

Helt siden stiftelsen i 1943 har politikk vært et hovedområde i organisasjonens virksomhet. I 1980 fikk LHL sitt første sosialpolitiske program. I 1999 endret det navn til LHLs samfunnspolitiske program, og i 2011 til interessepolitisk program.

Last ned Interessepolitisk program 2018–2020

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, sentrale tillitsvalgte i sentralsyret og landsstyret, samt for andre som opptrer på vegne av LHL.

Last ned Etiske retningslinjer for LHL

Til de etiske retningslinjene er det laget 11 tilhørende dokumenter som gir utfyllende innhold til retningslinjene.

 1. Retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere
 2. Retningslinjer for IKT sikkerhet og nettetikette
 3. Retningslinjer for etisk innkjøp
 4. Retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon
 5. Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL
 6. Retningslinjer for varsling i LHL
 7. Regelverk for kontakt med legemiddelindustrien
 8. Etiske retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom LHL og næringslivet
 9. Etiske retningslinjer for LHLs bruk av telefon i inntektsbringende aktiviteter
 10. Bransjenorm for frivillige organisasjoners behandling av personopplysninger
 11. FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep.