Hopp direkte til innhold

Styringsdokumenter

LHLs vedtekter, strategiplan, etiske retningslinjer og interessepolitisk program.

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program. I tillegg gjelder våre etiske retningslinjer med tilhørende vedlegg.
Se også Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien.

Protokoll, LHLs 25. ordinære landsmøte 2017.pdf

Helt siden stiftelsen i 1943 har politikk vært et hovedområde i organisasjonens virksomhet. I 1980 fikk LHL sitt første sosialpolitiske program. I 1999 endret det navn til LHLs samfunnspolitiske program, og i 2011 til interessepolitisk program.

Strategi 2018-2020

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2018-2020.

LHLs vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet hvert tredje år, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, sentrale tillitsvalgte i sentralsyret og landsstyret, samt for andre som opptrer på vegne av LHL.