Hopp direkte til innhold

Styringsdokumenter

LHLs vedtekter, strategiplan, etiske retningslinjer og interessepolitisk program.

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program. I tillegg gjelder våre etiske retningslinjer med tilhørende vedlegg.

Helt siden stiftelsen i 1943 har politikk vært et hovedområde i organisasjonens virksomhet. I 1980 fikk LHL sitt første sosialpolitiske program. I 1999 endret det navn til LHLs samfunnspolitiske program, og i 2011 til interessepolitisk program.

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Strategi

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2021-2024.

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

Lokalpolitisk plattform

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, sentrale tillitsvalgte i sentralsyret og landsstyret, samt for andre som opptrer på vegne av LHL.

Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien

LHL tilslutter seg ”Anbefalte retningslinjer mellom FFO og LMI for kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjonene og legemiddelindustrien” utarbeidet av FFO og LMI i april 2008.

Kontakt og utarbeidelse av enkeltavtaler mellom LHL og LMI skal administrativt håndteres av den generalsekretær utpeker og skal presenteres LHLs ledergruppe for endelig godkjenning.

LHLs institusjoner skal følge de retningslinjer og avtaler som det enkelte RHF (regionale helseforetak) har med LMI for foretak i sin region.

For leger ansatt i LHL gjelder ”Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien” innført 1.1.2005.

For sykepleiere ansatt i LHL gjelder ”Avtale mellom Norsk sykepleierforbund (NSF) og LMI om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI” fra september 2006.

Ved fremtidige revisjoner av overnevnte avtaler og retningslinjene skal nyeste versjon være gjeldende.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesstyre og lokallag.