Hopp direkte til innhold

Styringsdokumenter

Vedtekter, strategiplan og interessepolitisk program.

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program.

LHLs strategi 2018-2020

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2018-2020.

 LHLs strategidokument 2018-2020

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

LHLs vedtekter 2017

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet hvert tredje år, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

Helt siden stiftelsen i 1943 har politikk vært et hovedområde i organisasjonens virksomhet. I 1980 fikk LHL sitt første sosialpolitiske program. I 1999 endret det navn til LHLs samfunnspolitiske program, og i 2011 til interessepolitisk program.

Interessepolitisk program 2018–2020