Hopp direkte til innhold

Styringsdokumenter

LHLs vedtekter, strategiplan, etiske retningslinjer og interessepolitisk program.

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program. I tillegg gjelder våre etiske retningslinjer med tilhørende vedlegg.
Se også Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien.

Protokoll, LHLs 25. ordinære landsmøte 2017.pdf

Helt siden stiftelsen i 1943 har politikk vært et hovedområde i organisasjonens virksomhet. I 1980 fikk LHL sitt første sosialpolitiske program. I 1999 endret det navn til LHLs samfunnspolitiske program, og i 2011 til interessepolitisk program.

LHLs vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Strategi 2018-2020

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2018-2020.

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet hvert tredje år, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, sentrale tillitsvalgte i sentralsyret og landsstyret, samt for andre som opptrer på vegne av LHL.