Hopp direkte til innhold

Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien

LHL tilslutter seg ”Anbefalte retningslinjer mellom FFO og LMI for kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjonene og legemiddelindustrien” utarbeidet av FFO og LMI april 2008.

Kontakt og utarbeidelse av enkeltavtaler mellom LHL og LMI skal administrativt håndteres av den generalsekretær utpeker og skal presenteres LHLs ledergruppe for endelig godkjenning.

LHLs institusjoner skal følge de retningslinjer og avtaler som det enkelte RHF (regionale helseforetak) har med LMI for foretak i sin region.

For leger ansatt i LHL gjelder ”Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien” innført 01.01.05.

For sykepleiere ansatt i LHL gjelder ”Avtale mellom Norsk sykepleierforbund (NSF) og LMI om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI” fra september 2006.

Ved fremtidige revisjoner av overnevnte avtaler og retningslinjene skal nyeste versjon være gjeldende.