LHL-klinikken Oslo

Hopp direkte til innhold

Vi har åpent for telefonkonsultasjon

LHL-klinikken Oslo og KAL Offentlig følger rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet og er midlertidig stengt.

Vi har forståelse for at mange av dere vil ha et behov for vår hjelp i denne perioden, vi legger derfor til rette for telefonkonsultasjoner.

Kontakt oss for å bestille. Vi skal hjelpe deg så godt vi kan!

Viktig melding
Allergi

Allergiutredning (prikktest)

Vi utreder allergier hos voksne og barn. Vi sjekker om du reagerer på noen av de vanligste allergifremkallende stoffene ved hjelp av en prikktest.

Prikktesten måler forekomsten av spesifikt IgE - en type protein som blir produsert av immunsystemet i kroppen og som er de primære antistoffene som er ansvarlige for allergiske reaksjoner. Dette gjør vi ved å prikke inn allergifremkallende stoffer (allergener) i underarmen din med en spesiell tynn nål.

Resultatet av prikktesten viser om du er allergisk mot for eksempel bjørk, hassel, or, burot, timotei (gress), hest, hund, katt, kanin, husstøvmidd og forskjellige muggsopper og latex.

Resultatet vil alltid vurderes av en spesialist og derfor kommer det konsultasjonspris i tillegg.

Symptomer

Det kan det være riktig å ta en prikktest hvis du opplever symptomer som

  • rennende, røde, kløende og hovne øyne,
  • tett og kløende nese og nysing,
  • kløe i halsen og heshet,
  • trøtthet, slapphet og dårligere konsentrasjon.

Passer for

  • Hos voksne utredes kun luftveisallergier.
  • Hos barn utredes både matvareallergi og luftveisallergier.

Behandlingsdetaljer

Prikktest er en allergitest hvor allergenene prikkes inn i huden. En liten dråpe med ekstrakt (allergen) fra for eksempel melk, egg, bjørk, gress eller katt blir lagt på underarmen din.

I tillegg legges det en dråpe med saltvann for negativ kontroll, og en dråpe med histamin for positiv kontroll. 

Deretter prikkes det et lite hull i huden gjennom dråpen. Etter 10 minutter er resultatet av prikktesten klart.

Nålen (lansetten) vi bruker skal ikke stikkes gjennom huden, kun "prikkes". De fleste opplever derfor ikke undersøkelsen som smertefull.