LHL-klinikken Oslo

Hopp direkte til innhold
Allergi

Allergivaksinering

Allergimedisiner lindrer milde til moderate symptomer, mens allergivaksinasjon behandler selve årsaken til allergien, i tillegg til symptomene.

Pris fra
1 250,-
Pris for konsultasjon. Tester kommer i tillegg.
  • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning.

Allergivaksinasjon er det eneste alternativet for å bli kvitt allergi.

Behandlingen foregår ved å tilføre kroppen små mengder av det man er allergisk mot. Slik venner man seg til allergenet og blir mer tolerant ovenfor det man er allergisk mot.

Vi tilbyr allergivaksiner for å behandle allergi mot tre-pollen som or, hassel og bjørk. Vi tilbyr også allergivaksiner mot gress, burot, katt, muggsopp og husstøvmidd.

Symptomer

Allergivaksinasjon bør vurderes som behandlingsform dersom du:

  • Opplever symptomer på allergi som svært plagsomme, på tross av andre ordinerte medisiner.
  • Har høysnue og begynner å få plager med lungene slik som hoste og tetthet i brystet.
  • Har bivirkninger av den symptomdempende medisinen.
  • Positiv allergitest.

 

Kort beskrivelse

Allergivaksinasjon kan foregå ved hjelp av smeltetabletter, dråper under tungen, eller med sprøyter i armen. Allergivaksinasjon går over 3-5 år. Behandlingen vil kunne dempe symptomene på allergi, og gjøre behovet for bruk av medisiner mot allergi mindre. I noen tilfeller kan man bli kvitt allergien og behov for allergimedisiner helt.

Passer for

Dersom du har fått påvist allergi, er allergivaksinasjon et godt alternativt til vanlig behandling som tabletter, øyedråper og nesespray.

Behandlingsdetaljer

Dråpevaksine

Dråpevaksine tilbys som behandling ved allergi mot bjørk, or og hassel, flere typer gress, burot, muggsoppen alternaria, katt og husstøvmidd. Det er en god nyhet for de som ønsker å behandle sin allergi og få en lettere hverdag med færre allergisymptomer.

Behandlingen strekker seg over tre år. Oppstart skjer etter allergiutredning hos spesialist med kompetanse innen allergologi. 

Den første dråpen gis på KAL-klinikken med observasjon fra sykepleier. Deretter tar man de neste dråpene hjemme daglig. Ved allergi mot pollen starter behandlingen ca 4 måneder før pollensesong og fortsetter til sesongen er avsluttet. Dette gjentas i tre år.

For helårsallergenene katt, midd og muggsopp gjennomføres dråpebehandling daglig i tre år. 

I motsetning til vaksine med sprøyter gjennomføres behandlingen med dråpevaksine hjemme.

Det kan søkes refusjon fra Helfo for ekstraktene, da betaler man kun egenandel.

Tablettvaksine

Tabletten Grazax tilbys ved allergi mot timotei, og Acarizax mot husstøvmidd. Du tar en tablett daglig i 3 år. Den første tabletten tas her på klinikken, for å observere eventuelle bivirkninger.

Sprøytevaksine

Tilbys ved gresspollenallergi (timotei) og allergi mot bjørk

Behandlingen gjennomføres i to faser, oppdosering og vedlikehold. Totalt pågår behandlingen i 3-5 år.

  • Ved oppdosering kommer du til oss en gang i uken i minst 8 uker, du må regne 45 minutter per gang. Målet for denne perioden er å øke dosen trinnvis til høyeste tolererbare dose er nådd. Oppdoseringen strekker seg over minst 8 uker. Ved første besøk får du 3 injeksjoner. Vi regner 45 min. per vaksine. Ved videre besøk får du kun en injeksjon.
  • Ved vedlikeholds behandling gis en vaksine hver 8-10. uke i en periode på 3 år. Rundt pollensesongen kan intervallene mellom hver injeksjon bli noe annerledes.

Om forløpet

Selve dagen

Ved første besøk gjør man en utredning av allergien sin, og snakker med legen om symptomer og historikk av behandling.

Det vil alltid bli gjort en del tester for å undersøke allergien nærmere. Dette kan være i form av prikktest på armen og med en eller flere blåsetester. Ved prikktest ser man etter reaksjoner på allergener som du har fått dryppet og stukket ned i huden. Blåsetester blir gjort for å undersøke om det kan være tegn til astma som en forverring av allergi. 

Dersom det blir aktuelt å starte opp med allergivaksine som hjemmebehandling kan dette ofte startes første gang ved klinikken. Videre behandling skjer daglig i hjemmet. Når du starter opp med allergivaksine vil du få informasjon om behandling- forventet forløp og eventuelle bivirkninger. 

Dersom det blir aktuelt å starte med sprøytevaksiner så starter vi opp med dette ved høst og vinter, gjerne i god tid før pollensesong. 

Etter alle former for allergivaksine blir du rutinemessig observert i minimum 30 minutter.

Risiko

Bivirkninger

Fordi allergivaksinering innebærer å behandle med det man er allergisk mot, vil dette kunne gi lokale og i noen tilfeller mer generelle allergisymptomer. Ved smeltetabletter og dråper det vanlig å få kløe og hevelse i munnen og noe irritasjon i halsen. Dette er plager som er forbigående og vil avta gjennom behandlingen. Ved sprøytevaksiner er det er vanlig å få en reaksjon rundt innstikkstedet i etterkant, som rødme, kløe og hevelse.

Våre spesialister

Susanne Borge

Susanne Borge

HR-ansvarlig. Sykepleier.

LHL-klinikken Oslo (KAL-klinikken)

Lang erfaring innen utredning av allergi.

Les mer om