LHL-klinikken Oslo

Hopp direkte til innhold
Annet

Endokrinkirurgi

Utredning og behandling av pasienter med sykdom i bryst eller skjoldbruskkjertelen (thyroidea).

Pris fra
2 250,-
Inkluderer konsultasjon med ultralyd. Eventuelle tester og materiell kommer i tillegg.
Ansvarlig lege:
Trond Harder Paulsen
 • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning.
 • Varighet: Ca 40 min.

Vi utreder pasienter som har

 • oppdaget knute på halsen
 • trykkfølelse og ubehag på halsen
 • svelgvansker
 • forhøyede kalsiumverdier og parathyreoideahormon (PHT)

Ved behov tilbyr vi kirurgi på skjoldbruskkjertelen (thyreoidea-kirurgi) og biskjoldbruskkjertelen (parathyreoideakirurgi). Operasjonene skjer ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Kort beskrivelse

Endokrinkirurgiske utredninger:

Thyreoideautredning

Ved påviste knuter bør disse utredes og vurderes. Vi gjør en full undersøkelse med ultralyd og celleprøve (finnålsprøve) hvis dette er nødvendig.

Parathyreoideautredning

Vi tar i mot pasienter som er utredet av endokrinolog.

Graves sykdom

Dette er primært en pasientgruppe som behandles medisinsk av endokrinologer, men mange må etterhvert vurderes av kirurg og opereres.

Behandlingsdetaljer

Ultralyd
Det brukes ultralydsundersøkelse på alle pasienter for å vurdere thyreoidea og parathyreoidea.

Nåleprøver (finnålsbiopsi)
Cytologiprøver tas der det er indikasjon.

Operasjon

 • Alle knuter i thyreoidea/struma hvor man finner indikasjon
 • Usikre knuter, mistanke om kreft
 • Kreft, mindre inngrep
 • Graves sykdom
 • Hyperparathyreoidisme

Våre spesialister

Trond Harder Paulsen

Trond Harder Paulsen

Endokrinkirurg

LHL-klinikken Oslo (KAL-klinikken)

Er overlege ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Er utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm og har lang erfaring som kirurg både fra Sverige og Norge. Fra 1992 jobbet i Norge med bryst- og endokrinkirurgi. Fra 2007 har han hatt hovedansvaret for endokrinkirurgien i OUS og har lært opp en stor del av endokrinkirurgene i Norge.

Har sittet med i mange faggrupper, bl.a. Norsk thyreoideagruppe, spesialitetskomitéen, handlingsprogram og pakkeforløp for cathyreoidea og pakkeforløp for cancerthyroidea.