LHL-klinikken Oslo

Hopp direkte til innhold
Annet

Endokrinkirurgi

Utredning og behandling av pasienter med sykdom i bryst eller skjoldbruskkjertelen (thyroidea).

Ansvarlig lege:
Trond Harder Paulsen
  • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning.

Vi utreder pasienter som (fastlege eller pasient selv) har

  • oppdaget knute på halsen
  • trykkfølelse og ubehag på halsen
  • svelgvansker
  • forhøyede calsiumverdier og parathyreoideahormon (PHT)

Ved behov tilbyr vi kirurgi på skjoldbruskkjertelen (thyreoidea-kirurgi) og og biskjoldbruskkjertelen (parathyreoideakirurgi) ved LHL-sykehuset Gardermoen

Kort beskrivelse

Endokrinkirurgiske utredninger

Tyriodeautredning: ved påviste knuter av fastlege eller pasienten selv bør disse utredes og vurderes. Vi gjør en full undersøkelse med ultralyd og celleprøve(finnålsprøve) hvis dette er nødvendig.

Graves sykdom: Dette er primært en pasientgruppe som behandles medisinsk av endokrinologer, men mange må etterhvert vurderes av kirurg og opereres.

Parathyreoideasykdom: De som vurderes av endokrinolog til vurdering fra endokrinkirurg tas i mot.

Ultralyd
Det brukes ultralydsundersøkelse på alle pasienter for å vurdere thyreoidea og parathyreoidea.

Nåleprøver (finnålsbiopsi)
Cytologiprøver tas der det er indikasjon.

Operasjon

  • Alle knuter i thyreoidea/struma hvor man finner indikasjon
  • Usikre knuter, mistanke om kreft
  • Kreft, mindre inngrep
  • Graves sykdom
  • Hyperparathyreoidisme

Våre spesialister

Trond Harder Paulsen

Trond Harder Paulsen

Endokrinkirurg

LHL-klinikken Oslo (KAL-klinikken)

Er overlege ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Er utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm og har lang erfaring som kirurg både fra Sverige og Norge. Fra 1992 jobbet i Norge med bryst- og endokrinkirurgi. Fra 2007 har han hatt hovedansvaret for endokrinkirurgien i OUS og har lært opp en stor del av endokrinkirurgene i Norge.

Har sittet med i mange faggrupper bla; Norsk thyreoideagruppe, spesialitetskommitteen, handlingsprogram og pakkeforløp for ca thyreoidea.