LHL-klinikken Oslo

Hopp direkte til innhold
Kreft

Parathyreoideautredning Biskjoldbruskkjertelen

Målet er å vurdere om det er behov for kirurgi.

Ansvarlig lege:
Trond Harder Paulsen
  • Ventetid: Kort ventetid

Dette gjelder pasienter med forhøyede calciumverdier og parathyreoideahormon (PTH).

Disse pasientene er ofte utredet hos fastlege eller hos endokrinolog. Når det er spørsmål om kirurgi, vil disse pasientene kunne vurderes av vår endokrinkirurg.

Symptomer

Hyperparathyreoidisme (høy PTH og calcium):

Det følger mange symtomer med dette og mange er uspesifikke, for eksempel:

  • tretthet
  • nedsatt tiltakslyst
  • hukommelsesproblemer
  • muskelsvakhet og muskelsmerter
  • depresjon
  • beinskjørhet
  • nyrestein
  • med videre...

Kort beskrivelse

Vurdere behovet for kirurgi.

Passer for

Det må være en påbegynt utredning som har avslørt forhøyet PTH og calcium. De aktuelle symptomene er generelle og er ikke alene nok for diagnose.

Behandlingsdetaljer

Blodprøver.

Kirurgisk undersøkelse med ultralyd.

Det er vanligvis behov for videre utredning med parathyreoideascintigrafi med videre.

Oppfølging

Etter kirurgi er det behov for blodprøvekontroll og oppsummering av operasjonsresultatet.

Våre spesialister

Trond Harder Paulsen

Trond Harder Paulsen

Endokrinkirurg

LHL-klinikken Oslo (KAL-klinikken)

Er overlege ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Er utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm og har lang erfaring som kirurg både fra Sverige og Norge. Fra 1992 jobbet i Norge med bryst- og endokrinkirurgi. Fra 2007 har han hatt hovedansvaret for endokrinkirurgien i OUS og har lært opp en stor del av endokrinkirurgene i Norge.

Har sittet med i mange faggrupper, bl.a. Norsk thyreoideagruppe, spesialitetskomitéen, handlingsprogram og pakkeforløp for cathyreoidea og pakkeforløp for cancerthyroidea.