LHL-klinikken Oslo

Hopp direkte til innhold
Kreft

Thyreoideautredning Skjoldbruskkjertelen

Målet er å avklare funn på halsen, utelukke kreft og vurdere om det er behov for kirurgi.

Ansvarlig lege:
Trond Harder Paulsen
  • Ventetid: Kort ventetid

Det er vanligvis ikke nødvendig med "helsesjekk" av thyreoidea, men ved påviste knuter av fastlege eller pasienten selv bør disse utredes og vurderes.

Vi gjør en full undersøkelse hos erfaren endokrinkirurg med ultralyd og celleprøve (finnålsprøve) hvis dette er nødvendig.

Symptomer

  • Knute på halsen
  • Trykkfølelse, ubehag på halsen
  • Svelgevansker

Kort beskrivelse

Målet er å avklare funn på halsen, utelukke kreft og vurdere om det er behov for kirurgi.

Passer for

Alle med aktuelle symptomer.

Behandlingsdetaljer

Blodprøver tas på forhånd.

Undersøkning hos endokrinkirurg med ultralyd.

Evt. Cytologiprøve(finnålsprøve) hvis det er behov for dette. Her brukes det tynne nåler så at det er svært lite ubehag med dette. Pasienter med blodfortynnende medisiner trenger ikke å slutte med disse.

Noen ganger kan det også være behov for utvidet undersøkelse med for eksempel thyreoideascintigrafi og CT undersøkelse.

Når det gjelder pasienter med Graves sykdom så må det være et samarbeid med pasientens endokrinolog. Endokrinkirurgen vurderer om pasienten er godt nok forbehandlet med tanke på operasjon.

Oppfølging

Hos pasienter med lette celleforandinger i en thyreoideaknute er det ofte behov for kontroll. Ved høyere grad av celleforandringer rekommanderes ofte kirurgi.

Etter operasjon er det behov for kontroll av stoffskifte og oppsummering av operasjonsresultatet.

Våre spesialister

Trond Harder Paulsen

Trond Harder Paulsen

Endokrinkirurg

LHL-klinikken Oslo (KAL-klinikken)

Er overlege ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Er utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm og har lang erfaring som kirurg både fra Sverige og Norge. Fra 1992 jobbet i Norge med bryst- og endokrinkirurgi. Fra 2007 har han hatt hovedansvaret for endokrinkirurgien i OUS og har lært opp en stor del av endokrinkirurgene i Norge.

Har sittet med i mange faggrupper, bl.a. Norsk thyreoideagruppe, spesialitetskomitéen, handlingsprogram og pakkeforløp for cathyreoidea og pakkeforløp for cancerthyroidea.