Hopp direkte til innhold

Smittevern: 

  • Har du vært i utlandet (rød/grønn sone), ber vi deg bestille time 10 dager etter hjemkomst, eller bestille en digital konsultasjon.
  • Har du symptomer på covid-19, eller andre sykdomstegn, skal du ikke møte opp.
Viktig melding
Mage og tarm

Undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.

Pris fra
3 930,-
Tillegg for materiell.
Ansvarlig lege:
Robin Gaupset
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Selve undersøkelsen tar mellom 5-10 minutter.

Typiske sykdommer og symptomer som utredes med gastroskopi er magesår, mage- og spiserørskreft, spiserørsbetennelse, sort avføring eller skjult blod i avføring, svelgvansker, sure oppstøt og andre fordøyelsesplager.

Kort beskrivelse

Utredning av mageplager består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Utstyret som brukes er et høyoppløselig kamera med linse på tuppen av en bøyelig slange. Kameralinsen gir en kraftig forstørrelse, slik at selv små forandringer i slimhinnen blir tydelig på en skjerm.

Om forløpet

Forberedelser

Forberedelse til undersøkelsen er viktig for et vellykket resultat. Det er viktig at du ikke har spist de siste 6 timene før undersøkelsen, slik at magesekken er helt tom. Du kan kun drikke vann og saft. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må du informere oss om dette senest 4 dager før, slik at vi kan gi beskjed om hvordan du skal ta disse medisinene før undersøkelsen. Du kan ta alle dine andre medisiner som du pleier.

Selve dagen

Før undersøkelsen vil du få en kort samtale med legen. Selve undersøkelsen tar mellom 5-10 minutter. De fleste undersøkes liggende på venstre side. Du vil få spraybedøvelse i svelget, slik at brekningsrefleksen dempes. Du må være forberedt på at det kan være litt ubehagelig. Ofte må vi ta små vevsprøver av slimhinnen for å undersøke nærmere i mikroskop.

Dersom det er helt spesielle årsaker, kan undersøkelsen utføres i narkose. Dette vil medføre et pristillegg.

Etter

Du vil få en samtale med legen om eventuelle funn. Det kan være behov for kontroll eller henvisning til et annet sykehus. Dersom det ikke er blitt brukt noe beroligende eller smertestillende medisiner, kan du selv kjøre bil hjem. Har du fått slike medisiner, kan du ikke kjøre bil før neste dag.

Noen kjenner litt ubehag i magen, men dette går vanligvis over i løpet av noen få minutter. Du kan spise og drikke når du har fått tilbake følelsen i svelget, vanligvis 45 minutter etter undersøkelsen. Dersom det er tatt vevsprøver, vil du få svar på dette 2-3 uker etter undersøkelsen.

Du må regne med litt ubehag en stund etter undersøkelsen, men får du sterke mage- eller brystsmerter, eller føler deg svimmel, må du kontakte lege.

Risiko

Gastroskopi er en meget trygg undersøkelse. Likevel vil det være en viss risiko knyttet til fleste medisinske prosedyrer. Studier viser at man kan skade spiserøret i ca 1 av 5000 prosedyrer, men vi vil ta alle forbehold for å gjøre undersøkelsen på tryggeste måte.

Våre spesialister

Robin Gaupset

Robin Gaupset

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi
LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Robin Gaupset har sin medisinske embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1992 og er godkjent spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Gaupset er overlege ved Akershus universitetssykehus, og har tidligere jobbet ved Sykehuset i Namsos, St Olavs hospital, Aker universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø og i Volvat.

Gaupset har bred erfaring med kreftkirurgi (flere hundre prosedyrer), fedmekirurgi (nesten 2000 prosedyrer) og generell kirurgi. Han har en sentral rolle i flere kurs rettet mot spesialister og utdanningskandidater i Norge. Gaupset er fagansvarlig for gastroenterologisk kirurgi ved LHL.

Harpreet Dhindsa

Harpreet Dhindsa

Spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi
LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Harpreet Dhindsa har sin medisinske embetseksamen fra Medical and Health Science Center, University of Debrecen, fra 2006. Hun er godkjent spesialist i generell -og gastroenterologisk kirurgi.

Dhindsa er overlege ved Bærum sykehus og har tidligere jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Namsos sykehus og i Volvat.

Dhindsa har erfaring innen kolorektal kirurgi, fedmekirurgi, proktologi, og utfører endoskopiske samt generell kirurgiske prosedyrer som galleblære- og brokkoperasjoner.

Lars Eftang

Lars Eftang

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi
LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Lars Lohne Eftang har sin medisinske embetseksamen fra New South Wales University i Sydney fra 2004 og er godkjent spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Eftang er overlege ved Akershus universitetssykehus, og har tidligere jobbet ved Oslo universitetssykehus og Kirkenes sykehus. Eftang har doktorgrad (PhD) på sammenhengen mellom bakterien Helicobacter pylori og kreftsykdom i magesekken, og jobber til daglig med kreftkirurgi i magesekk og tykktarm.

Eftang er medlem i Legeforeningens spesialistkomite i generell kirurgi og er instruktør og foredragsholder for Legeforeningens utdanningskurs i kirurgi.

Multiresistente bakterier (MRSA) etter sykehusopphold i utlandet
Har du jobbet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden siste 12 måneder (det vil si innleggelse på sykehus, oppfølgende poliklinisk behandling eller tannbehandling) må du sjekke deg hos fastlege om du kan være bærer av motstandsdyktige bakterier. Prøvesvar må fremlegges oss.