Hopp direkte til innhold

Smittevern: 

  • Har du vært i utlandet (rød/grønn sone), ber vi deg bestille time 10 dager etter hjemkomst, eller bestille en digital konsultasjon.
  • Har du symptomer på covid-19, eller andre sykdomstegn, skal du ikke møte opp.
Viktig melding
Mage og tarm

Lyskebrokk

Et brokk er en utposning av bukhinnen som trenger gjennom et svakt punkt i bukveggen. En brokksekk kan inneholde tarmslynger eller fettvev som blir presset ut fra bukhulen. Brokket fremtrer, i de fleste tilfeller, som en kul eller hevelse under huden. Årsaken til brokkdannelse kan være medfødt eller ervervet.

Tillegg for materiell.
Ansvarlig lege:
Robin Gaupset
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Operasjonen tar vanligvis 40 minutter avhengig av kompleksiteten av brokket. Dersom du er operert i lysken fra tidligere eller har en dobbeltsidig brokk, kan operasjonen ta lengre tid. Du kan reise hjem etter et 2-4 timer.
  • Sykmelding: Du sykemeldes i 5-7 dager, avhengig av hva slags arbeid du har. Opereres du med åpen metode er sykemeldingsperioden lengre.

Brokk kan oppstå i lysken, navlen, i fremre bukvegg og i tidligere operasjonsarr. Det mest vanligste brokket er lyskebrokk som forekommer hyppigst hos menn.

Lyskebrokk kan bli større med tid. Menn som har lyskebrokk som gir plager anbefales operasjon. Kvinner anbefales operasjon uansett da det er større risiko for inneklemt brokk.

Symptomer

Lyskebrokk kan gi ubehag og smerter uavhengig av størrelse. Følelsen av nedpress i lysken, og i pungen for menn, kan være vanlig. Noen kan ha vansker med å tømme tarmen dersom brokket inneholder tarmslynger.

Lyskebrokk fremtrer som en kul eller hevelse når du står oppreist, hoster eller ved økt bukpresse, som ved tunge løft. Brokket kan bli større med tid.

Når tarmslynger blir klemt inne i brokksekken og ikke lar seg dytte på plass kalles det inneklemt brokk. Dette er en tilstand som ofte fører til kraftige smerter og kan gi misfarging av huden over brokket. Denne tilstanden trenger en akutt håndtering hos lege og ender ofte med en akutt operasjon.

Kort beskrivelse

Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse hos kirurg. I noen tilfeller må det suppleres med en ultralyd - eller CT-undersøkelse.

Behandlingsdetaljer

Lyskebrokk kan opereres med to metoder, kikkhull eller åpen teknikk.
Kikhullsoperasjon er blitt det mest vanligste, og er forbundet med mindre smerter etter operasjon og kortere rekonvalesenstid.

Begge metodene innebærer at svakheten i bukveggen, eller det vi kaller defekten, repareres med et nett. Enkelte ganger forsterkes reparasjonen med tråd eller stifter.

Nettet består av kunstfiber, og skal gro inn og bli en del av bukveggen med tid.

Hos barn gjøres reparasjonen kun med tråd.

Ved dobbeltsidig brokk opereres begge sider samtidig.

Operasjonen tar vanligvis 40 minutter avhengig av kompleksiteten av brokket. Dersom du er operert i lysken fra tidligere eller har en dobbeltsidig brokk, kan operasjonen ta lengre tid.

Kikhullsoperasjonene utføres alltid i narkose, åpen teknikk kan utføres i lokal bedøvelse.

Om forløpet

Etter

Du kan reise hjem etter et 2–4 timer.

Det er normalt med noe bloduttredelse eller hevelse i operasjonsområdet de første dagene etter operasjon. Hos menn kan det forekomme hevelse og bloduttredelse helt ned i pungen. Det kan ta flere uker før slike forandringer går tilbake.

Oppfølging

Det er ikke nødvendig med kontroll på sykehuset. Telefon eller oppmøtekontroll kan tilbys ved behov.

Våre spesialister

Robin Gaupset

Robin Gaupset

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi
LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Robin Gaupset har sin medisinske embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1992 og er godkjent spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Gaupset er overlege ved Akershus universitetssykehus, og har tidligere jobbet ved Sykehuset i Namsos, St Olavs hospital, Aker universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø og i Volvat.

Gaupset har bred erfaring med kreftkirurgi (flere hundre prosedyrer), fedmekirurgi (nesten 2000 prosedyrer) og generell kirurgi. Han har en sentral rolle i flere kurs rettet mot spesialister og utdanningskandidater i Norge. Gaupset er fagansvarlig for gastroenterologisk kirurgi ved LHL.

Harpreet Dhindsa

Harpreet Dhindsa

Spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi
LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Harpreet Dhindsa har sin medisinske embetseksamen fra Medical and Health Science Center, University of Debrecen, fra 2006. Hun er godkjent spesialist i generell -og gastroenterologisk kirurgi.

Dhindsa er overlege ved Bærum sykehus og har tidligere jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Namsos sykehus og i Volvat.

Dhindsa har erfaring innen kolorektal kirurgi, fedmekirurgi, proktologi, og utfører endoskopiske samt generell kirurgiske prosedyrer som galleblære- og brokkoperasjoner.

Lars Eftang

Lars Eftang

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi
LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Lars Lohne Eftang har sin medisinske embetseksamen fra New South Wales University i Sydney fra 2004 og er godkjent spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Eftang er overlege ved Akershus universitetssykehus, og har tidligere jobbet ved Oslo universitetssykehus og Kirkenes sykehus. Eftang har doktorgrad (PhD) på sammenhengen mellom bakterien Helicobacter pylori og kreftsykdom i magesekken, og jobber til daglig med kreftkirurgi i magesekk og tykktarm.

Eftang er medlem i Legeforeningens spesialistkomite i generell kirurgi og er instruktør og foredragsholder for Legeforeningens utdanningskurs i kirurgi.