Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Slankeoperasjon – hvor stor er risikoen?

En ny norsk studie viser at slankeoperasjon er den mest effektive behandlingen av overvekt, men at noen opplever bivirkninger. Søker du slankeoperasjon hos LHL, må du gjennom en grundig helsevurdering for å bli kvalifisert for operasjon.

I ti år har forskere ved Sykehuset i Vestfold fulgt 1888 pasienter som har blitt behandlet for sykelig overvekt. Halvparten ble fedmeoperert, de øvrige fikk kostholds- og treningsveiledning. Studien er nå publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA og viser at fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt:

  • Vekttapet hos dem som ble operert var tre til fire ganger så høyt som hos overvektige som slanket seg på tradisjonelt vis.
  • Over halvparten av pasientene som hadde diabetes før operasjon trengte ikke diabetesmedisin etterpå, og én av tre pasienter kunne slutte med blodtrykksmedisin.

– Vår erfaring er at livskvaliteten øker

På den andre siden viste studien at pasienter som ble fedmeoperert hadde økt risiko for magesmerter i etterkant, og at risikoen for depresjon etter operasjon økte med 50 prosent sammenlignet med den andre gruppen.

– Dette er overraskende og stemmer ikke overens med min erfaring, sier Peter Funch-Jensen.

Han er en av Nordens ledende overvektskirurger og har gjennomført mer enn 4 000 slankeoperasjoner.

Min opplevelse er at de aller fleste pasientene får bedre livskvalitet etter å ha blitt slankeoperert. Mange har fedmerelaterte sykdommer som forsvinner sammen med kiloene. Disse sykdommene kan være av både fysisk og psykisk art.

– Studien forteller heller ikke noe om årsaken til at noen har opplevd depresjon i etterkant, eller hvor mange pasienter det dreier seg om. Angst og depresjon er et stort folkehelseproblem, og det trenger ikke nødvendigvis ha noen sammenheng med operasjonen. Uavhengig av årsak er det også veldig gode prognoser for psykiske lidelser som angst og depresjon.

Funch-Jensen mener også at slankeoperasjoner er tryggere i dag enn for ti år siden:

– Metodene har blitt bedre og vi kjenner bedre til potensielle bivirkninger. Når man er klar over mulige bivirkninger, er det også lettere å forebygge dem. Blant annet er det nå færre som får tarmslyng i etterkant, sier han.

Tett oppfølging før, under og etter operasjon

Kirurgiske inngrep vil alltid innebære en viss risiko. Derfor er LHL opptatt av å gjøre grundige individuelle evalueringer av alle som søker slankeoperasjon:

– Blant annet har vi tett samarbeid med fastlege og muligheten til å sette sammen tverrfaglige team med høy kompetanse. Slik kan vi sikre forsvarlig oppfølging i alle ledd av prosessen – fra første konsultasjon til tiden etter operasjon.

– Vi er nok strengere enn enkelte konkurrenter. Basert på pasientsamtaler og helsevurderinger, hender det at vi fraråder folk å gjennomgå fedmekirurgi, selv om de oppfyller BMI-kravet. Vi anbefaler kun fedmekirurgi når vi vet at helsegevinsten er stor og risikoen minimal, avslutter han.

LES OGSÅ: Dette kvalifiserer deg for fedmeoperasjon