Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 8. desember 2014. Referansenummer: 6081

Hjerte/kar

Albyl E og forebygging av hjerneslag

Hei! Jeg har nettopp begynt med Albyl-e da legen var usikker på om jeg hadde hatt et lite TIA eller ikke. Egentlig ville han gi meg kolesterolsenkende, men mitt kolesterol er bra og med mitt forhøyete Lp(a) mener jeg Albyl-e var mer passende. Dette ut ifra artikler jeg har lest om at nyere amerikansk forskning ANTYDER at Albyl-e muligens kan redusere Lp(a). Det står at Albyl-e skal taes mellom måltidene. Nyere amerikansk forskning (igjen!)hevder at Albyl-e bør tas før sengetid da man da vil være best rustet mot et slag eller infarkt, da disse oftest inntrer om morgenen. Stemmer dette? Eller hva mener dere er beste tidspunkt for å ta Albyl-e?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 12. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

 

Hei og takk for spørsmål.

 

Forebyggende behandling av hjerte-/karsykdom og forstyrrelser av fettstoffer i blodet styres av nasjonale og internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på kvalitetssikret forskningslitteratur på fagområdet, og de oppdateres med jevne mellomrom. Når det gjelder forhøyet Lp(a) viser forskningslitteratur at det ser ut til å øke risikoen for hjerte-/karsykdom. Det er også beskrevet i forskning av nyere dato flere stoffer som kan redusere nivået eller motvirke effektene av et forhøyet Lp(a), men så vidt jeg vet har man ikke kunnet påvise i hvilken grad dette bidrar til reell reduksjon av hjerte-/karsykdom. Albyl E er nevnt i flere av disse nyere forskningsartiklene som et medikament som mulig kan motvirke de uheldige effektene av et forhøyet Lp(a)-nivå. Behandling med Albyl E mot forhøyet Lp(a) er imidlertid på nåværende tidspunkt ikke implementert i gjeldende retningslinjer og vil i så fall være å anse som mer eksperimentell behandling mot forhøyet Lp(a).

 

Ved mistenkt TIA er det viktig å kartlegge risikofaktorer for hjerte-/karsykdom, evt utrede om det er tegn til slik sykdom og starte opp med forebyggende medikamentell behandling om nødvendig. Det innebærer da å vurdere behovet for forebyggende behandling mot blodproppdannelse, kolesterolsenkende medikamenter og blodtrykkssenkende medikamenter. Kolesterolnivåene ved mistenkt TIA bør ligge lavere enn det man aksepterer hos antatt friske personer. Det er viktig å vurdere behovet for kolesterolsenkende behandling, som er dokumentert å ha god forebyggende effekt på nye TIA og hjerneslag samt hjertesykdom

 

Det stemmer, som du skriver, at det i forskning er kartlagt at hjerneslag og hjerteinfarkt forekommer oftest på morgenen. Retningslinjene for forebygging av TIA og hjerneslag gir ingen spesiell anbefaling om når på døgnet Albyl E bør tas. Det vanligste er å ta Albyl E på morgenen, men det er heller ingen ting i veien for å ta den på kvelden. Det aller viktigste er å ta medisinen regelmessig og unngå å glemme å ta den, noe som kanskje kan være vanskeligere for noen på kvelden.

 

Lykke til videre!

 

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

 

Ditt spørsmål

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserVis alle spørsmål og svar