Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 10. desember 2014. Referansenummer: 6094

Rettigheter

Reglene om fri rettshjelp

Hei,

Spørsmål om fri rettshjelp. Hvilken inntekt som legges til grunn både for den enkelte og ekteparet? Og i hvilke saker kan man få bistand gjennom fri rettshjelp? På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. desember 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få fri rettshjelp med egenbetaling må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner.

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Dette gjelder i hovedsak for saker disse sakstypene:

  • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
  • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed
  • Oppsigelse i husleieforhold
  • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
  • I enkelte klagesaker om trygd

Egenandelen er:

  • I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 965 kroner. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.
  • I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene. Det er imidlertid satt et tak som innebærer at ingen skal betale mer enn 4825 kroner i egenandel.

Vær oppmerksom på at tapes saken må man ofte også betale motpartens saksomkostninger, og dette dekkes ikke gjennom ordningen med fri rettshjelp.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og uten egenbetaling i saker som for eksempel omhandler barnevern og ved straffeforfølgelse.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Ditt spørsmål

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserVis alle spørsmål og svar