Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 2. september 2014. Referansenummer: 5161

Rettigheter

Utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskaper

Jeg har prøvd å sette meg inn i helseforsikringsregler og merker meg at legen er pliktig å gi informasjon om pasienters helsetilstand til forsikringsselskap. Har på dette grunnlag følgende spørsmål: Stemmer det at leger har en slik plikt? Hva med det private rettsvern? Hvordan foregår slik informasjonsgiving fra lege til forsikringsselskap. Er informasjonen muntlig eller skriftlig? Sendes det over pasientjournaler? Og hvor langt tilbake i tid er legen forpliktet til å gi pasientopplysninger til forsikringsselskap? Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(3)
Besvart 03. september 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En lege kan kun utlevere opplysninger til et forsikringsselskap om pasienten har gitt fullmakt til dette. Derfor ber også forsikringsselskapet om en fullmakt fra forsikringstaker før de henvender seg til legen. Legen kan ikke utlevere opplysninger utover det som dekkes av fullmakten. Er det gitt en generell fullmakt, kan legen utlevere hele journalen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Hei

Spør eksperten har sommerferie, og åpner igjen mandag 13. august.

Mvh LHL

Vis alle spørsmål og svar