Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 27. februar 2015. Referansenummer: 6969

Rettigheter

Hva blir samlet uføretrygd fra KLP og folketrygden?

Ansatt I kommune, søkte uførepensjon nov 14, Har 36 års medlemskap I klp, sist registrerte årslønn var 365700 fikk I dag brev fra klp at jeg var innvilget midlertidig uførepensjon fra klp, er dette det beløpet jeg også vil få I uførepensjon, eller er det også noe fra folketrygden ? Tar det da lang tid da før ting er I orden? Hilsen litt " forvirret".

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

KLP innvilger midlertidig uførepensjon når du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Samlet ytelse skal da bli uførepensjon fra KLP + AAP. Er du ikke innvilget AAP fordi uføregraden din er lavere enn 50 %, får du kun uførepensjon fra KLP.

Innvilger Nav deg uføretrygd, får du i tillegg uførepensjon fra KLP. Også her kan uføregrad lavere enn 50 % gjøre at du kun får varig uførepensjon fra KLP.

Slik beregnes pensjonen fra KLP om du har 100 % AAP eller uføretrygd fra Nav:

Av inntekt på inntil 6 G (530 220) får du i tillegg til ytelsen fra folketrygden 3 % av lønn. Av inntekt som overstiger 6 G får 69 % av lønn. I tillegg får du et standard tillegg på 25 % av G, men maksimalt 6 % av lønn.

Du får altså en total ytelse på 69 % av lønnstapet ditt + et tillegg.

Me vennlig hilsen Atle Larsen

 

Ditt spørsmål

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserVis alle spørsmål og svar