Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 21. januar 2015. Referansenummer: 6514

Rettigheter

Rett til hjemmekontor som tilrettelegging på grunn av hjertesykdom?

Hei. Jeg overhørte et interessant foredrag/informasjon av Atle Larsen på Feiring for noe tid tilbake. Han snakket da litt om dette med at arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for hjertesyke. Jeg er LHL medlem. Jeg er i en situasjon hvor jeg sliter med mye vondt i brystet særlig ved bekymringer og stress. I tillegg får jeg medisiner for angst og depresjon som jeg har fått etter hjerteinfarktet mitt i 2012. Jeg har måtte si fra meg min jobb som sjef for en Logistikk og Transport avdeling i Aker Solutions fordi jeg ikke maktet mer. Jeg ukependlet Toten Kristiansand og dette i seg selv ble for krevende. Jeg ba om kontor i Oslo og andre oppgaver og det har jeg fått og er svært takknemlig for det. Jeg har vært 50% sykmeldt i lang tid nå. For å unngå overgang til Arbeidsavklaringspenger som reduserer inntekten min betraktelig har jeg anmodet min arbeidsgiver om å få lov til å arbeide hjemmefra 50%. Trenger ikke annet enn internettilgang og det har jeg. Min arbeidsgiver er ikke innstilt på dette og anbefaler meg å søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Husker du nevnte noe om at det er lovbestemt noe mht tilretteleggelser for hjertesyke. Mitt spørsmål er kort og godt: Kan jeg henvise til noen sted i lovverket hvor dette med tilretteleggelse for hjertesyke står. Jeg går på medisiner for hjertet samt for min angst og depresjon. Er til lege hver 14 dag for oppfølging. Tror jeg skal kunne klare å opprettholde jobb 100% om jeg får jobbe hjemmefra. Er 60 år til sommeren og hadde håpet å kunne avslutte min yrkeskarriere på over 40 år på en ordentlig måte, men trenger litt tilrettelegging nå. Jeg makter bare ikke mer pendling. Tusen takk for all hjelp på Feiring Klinikken.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke egne regler for tilrettelegging for hjertesyke. Men hjertesyke er omfattet av retten til tilrettelegging etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

§ 26.Rett til individuell tilrettelegging

Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Aktuelle tilretteleggingstiltak må vurderes konkret. Hjemmekontor kan være et egnet tilretteleggingstiltak. Hovedspørsmålet blir om det påfører arbeidsgiver en uforholdsmessig byrde. Det kan være økonomisk, men også av praktisk art. Et viktig moment er om du vil være like effektiv med hjemmekontor. Et annet hvor viktig det er at du er tilstede på arbeidsplassen. Det vil nok være lettere å få til tilrettelegging i form av noe hjemmekontor og noe tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Ditt spørsmål

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserVis alle spørsmål og svar