Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 16. januar 2015. Referansenummer: 6442

Rettigheter

Samordning av etterlattepensjon og arbeidsavklaringspenger

Hei, har fått innvilget arbeidsavklaringspenger frem til 01.10.15 (100%) i tillegg har jeg ettelattepensjon. Min mann var medl. i Statens Pensjonskasse før 01.10.76 så jeg har ikke hatt reduksjon i egen lønnsinntekt. Nå har jeg mottatt krav fra SP om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon. Nav har ikke informert meg om evt samordning av de to ytelsene. Så spørsmålene er: - skal ytelsene samordnes og - er det rimelig av Statens Pensjonskasse å kreve beløpet tilbakebetalt - hvis tilbakebetaling er det rimelig å kreve en tilbakebetalingsplan.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etterlattepensjon fra en offentlig tjenestepensjon (ektefellepensjon) skal alltid samordnes med pensjonsytelser fra folketrygden.

Er etterlattepensjonen innvilget etter reglene for "gullenker", som i ditt tilfelle, blir etterlattepensjonen fra SPK ikke redusert på grunn av egen inntekt eller tjenestepensjon.

Trygderetten har i en sak som gjaldt om egen tjenestepensjon skulle samordnes med arbeidsavklaringspenger uttalt følgende:

"at den delen av arbeidsavklaringspenger som overstiger 1 G anses som likestilt med tilleggspensjon".

Det følger av samordningsloven § 11 at etterlattepensjon skal behandles samordningsmessig som alderspensjon.

Dermed synes det som SPK har rett i at etterlattepensjonen og AAP skal samordnes.

Da blir spørsmålet om vilkårene for å kreve pensjon tilbakebetalt er oppfylt. Det sentrale moment her er om du har mottatt den ytelsen som kreves tilbakebetalt i god tro. Har du fått informasjon tidligere som gjør at du burde forstått at pensjonen du fikk var for høy? Er det informasjon du satt på som du burde forstått at du skulle gitt videre til SPK? Har kravet om tilbakebetaling kommet kort tid etter at feilutbetalingen skjedde?

Mitt råd er at du får vurdert om det er grunnlag for kravet om tilbakebetaling gjennom en klage.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Ditt spørsmål

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserVis alle spørsmål og svar