Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 19. januar 2015. Referansenummer: 6468

Rettigheter

Uførepensjon fra Statens Pensjonskasse

Hei! 1) Jeg har jobbet i skoleverket i 100 prosent stilling inntil for 2,5 år siden, da ble jeg 40 prosent midlertidig ufør, og jobber nå i 60 prosent stilling. Per 31.12.2014 satte STP et lønnstak for meg lik lønna ved årets utgang. Betyr dette at jeg ikke vil kunne motta lønnsforhøyelsen som en følge av vårens tariffoppgjør, ansiennitetsopprykk, og personlige tillegg som er vanlig i skoleverket? Jeg har fått forståelse av at STP nedjusterer sin ytelse ut fra det lønnstaket de satte ved utgangen av 2014. Jeg opplyser at jeg er på samme tjenestested, med samme arbeidsgiver, og har ikke øket stillingsprosenten. 2) Kan jeg gå av med tidlig pensjon og AFP ved fylte 62? Må jeg si opp min uføretrygd for å kunne gjøre dette. Hvilket grunnlag gis da tidligpensjonen og AFP ut fra, 60 eller 100 prosent? 3) Hvis jeg sier opp min uføretrygd, og jobber i 100 prosent stilling, men dog med flere sykmeldinger gjennom året, vil det gi en større kronemessig lønnsomhet ved tanke på å gå av ved fylte 62 år? Det ble mange spørsmål, men dog viktige for meg. Mvh LHL-medlem

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

SPK fastsetter hvert år en grense for hva du kan ha av pensjonsgivende inntekt ved siden av din uførepensjon. Inntektsgrensen reguleres hvert år med samme prosent som grunnbeløpet (G) i folketrygden. Denne økningen vil normalt være tilstrekkelig til å fange opp det generelle tillegget i lønn etter årets tariffoppgjør. Du må kontakte SPK for vurdering av om du på grunn av ansiennnitetsopptrykk og personlig tillegg skal ha en økning av inntektsgrensen utover den prosenvise økningen av G.

Du kan kombinere uførepensjon fra SPK med AFP eller tidlig pensjon i folketrygden. Pensjonsmessig er det nok gunstigst å kombinere uførepensjonen med AFP. Men tar du f eks ut 60 % AFP og beholder 40 % uførepensjon, vil innekten du kan ha ved siden av være mye lavere enn det som gjelder for deg nå. Tar du for eksempel isteden ut 60 % tidlig pensjon i folketrygden, vil du kunne tjene det samme som nå. Men uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, vil gi lavere alderspensjon fra fylte 67 år.

Hvorvidt du vil komme bedre ut pensjonsmessig ved å jobbe 100 % frem til fylte 62 år og eventuelt ta ut perioder med sykepenger, er vanskelig å besvare.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Ditt spørsmål

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserVis alle spørsmål og svar