Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 22. november 2015. Referansenummer: 9239

Lunge, Rettigheter

Meldefristen for krav om yrkesskadeerstatning

Min mann, ble ufør pga. KOLS før han ble pensjonist. (Han er 75 år) Han har røkt men har og arbeidet med asbest og bossbrennings-anlegg i borettslag. Det ble ikke sendt inn noe skjema for yrkesskade,- han mente de ville henge seg opp i at han hadde røkt. Han bruker surstoff døgnet rundt. Er det for sent å søke om erstatning/ yrkesskade?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i folketrygdloven:

 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til Arbeids- og velferdsetaten innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at medlemmet eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen .

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

 

Det kan altså gjøres unntak fra meldefristen når det er klart at hans lungesykdom er yrkespåført og at det er særlige grunner til at han ikke tidligere har meldt fra til Nav. At han trodde han ikke ville få godkjent sykdommen på grunn av røyking, vil nok ikke være en slik særlig grunn.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger. Det vil fortsatt være mulig å søke i ekspertenes svar på spørsmål som alt er besvart.

Savner du tjenesten?
Slik kan du gi din støtte til LHL: Støtt oss

Vis alle spørsmål og svar