Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 6. januar 2016. Referansenummer: 9754

Rettigheter

Rett til sykepenger etter fødselspermisjon?

Hei! Jeg var nå på mandag ferdig i fødselspermisjon, og skulle ha første arbeidsdag nå i dag på onsdag. Jeg ble da sendt hjem igjen umiddelbart pga sykdom. Det jeg lurer på nå er hva slags rettigheter har jeg angående sykemelding etter permisjon? har fortstått det sånn at jobben ikke betaler sykepenger for de første 16 dagene før jeg har vært tilbake i arbeid i 4 uker. Men betaler da nav disse dagene isteden? Og hva skjer hvis sykemeldingen eventuelt skulle vart lenger enn 16 dager?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Dette står i rundskrivet til folketrygdloven § 8-2: "Etter andre ledd skal tidsrom da medlemmet mottar dagpenger (kapittel 4), sykepenger (kapittel 8), stønad ved barns eller andre pårørendes sykdom (kapittel 9) eller fødsels- eller adopsjonspenger (kapittel 14), likestilles med yrkesaktivitet. Vilkåret om fire ukers opptjeningstid gjelder således ikke for personer som umiddelbart før har hatt rett til sykepenger i tilsvarende tid, slik at det ikke har vært noe brudd i retten til sykepenger." Har du hatt fødselspermisjon med fødselspenger (foreldrepenger) er det altså ikke 4 ukers opptjeningstid. Du vil derfor ha rett til sykepenger fra første dag. Arbeidsgiver betaler første 16 dager og deretter NAV. Med vennlig hilsen Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger. Det vil fortsatt være mulig å søke i ekspertenes svar på spørsmål som alt er besvart.

Savner du tjenesten?
Slik kan du gi din støtte til LHL: Støtt oss

Vis alle spørsmål og svar