Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 20. januar 2016. Referansenummer: 9900

Rettigheter

Lavere uføretrygd etter skatt i 2016

Fra 1. Januar 2016 er reglene for skattetrekk endret for meg. Er 100 % ufør og kommer aldri i jobb igjen uansett hvor gjerne jeg ville. Jeg er i sjokk og er sikkert ikke alene om det. Har fått redusert utbetaling med kr 2140,- pr måned og det kommer til å merkes. Hvem taler de uføres sak og da mener jeg oss som aldri kan jobbe igjen ovenfor storting og regjering? Er virkelig bekymret nå. Medisiner og utgifter som enslig blir IKKE mindre, tvert imot. Er sikker på at det er flere enn bare meg som er bekymret nå. Dette er galskap satt i system.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra 2015 beskattes uføretrygd som lønnsinntekt. Det innebærer blant annet at uføre med mye gjeld har lavere rentefradrag enn etter de skattereglene som gjaldt før 2015. Før 2015 kunne en uføretrygdet med uførepensjon og gjeldsrenter få redusert skatten med inntil 57 % av gjeldsrentene. Fra 2015 ble dette redusert til 27 % som er det lønnsmottakere har. For å kompensere for dette ble det innført et eget fradrag for de som fikk konvertert sin uførepensjon til uføretrygd 2015. Tapte de mer enn 4000 kroner i året på omleggingen skulle fradraget kompensere for tap utover dette. Men fra 2016 trappes fradraget ned. Det betyr mindre av tapet kompenseres gjennom fradraget.

Så er spørsmålet om dette kan være forklaringen, helt eller delvis, på at du nå betaler mye mer i skatt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) jobber mye med uførereformen og følger nøye med på utviklingen. Ikke minst om uføre kommer dårligere ut etter skatt. De holder på med et prosjekt som forhåpentligvis vil kartlegge dette bedre. Viser det seg at det ikke kun er noen enkelttilfeller men mange som kommer dårligere ut, vil FFO følge opp dette på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger. Det vil fortsatt være mulig å søke i ekspertenes svar på spørsmål som alt er besvart.

Savner du tjenesten?
Slik kan du gi din støtte til LHL: Støtt oss

Vis alle spørsmål og svar