Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 8. januar 2016. Referansenummer: 9783

Lunge

DIagnosekoder og gradering av kols

Hva er i grunn ICD kode J45.9 og hva vil det si? Hvorfor blir kols gradert 1-4 men også kols grad B?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. januar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege
Hei, og takk for spørsmålet! ICD er et kodeverk for diagnoser som sikrer en enhetlig diagnosesetting. Det er blant annet viktig for en best mulig statistikk over sykdomstilstander i Norge. Hver tilstand får sin diagnose og ofte et tilleggstall for ytterligere detaljer. For eksempel er J45.9 koden for astma, men 9-tallet forteller at den er uspesifisert, altså for eksempel ikke allergisk betinget. Når det gjelder kols er graderingen 1-4 en gradering av alvorlighet basert kun på spirometrimåling. Når det gjelder graderingen A, B, C og D inneholder den i tillegg til spirometriresultater også basering på grad av tung pust og tendens til forverringer. Denne graderingen mener man kan gi en bedre beskrivelse av tilstanden, fordi man også bringer inn flere viktige opplysninger som kan gi et mer korrekt bilde. Det viktigste her er uansett å styre behandlingen og oppfølgingen etter symptomer, lungefunksjon og forverrelser, uansett hva man bruker som gradering i journalen.

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger. Det vil fortsatt være mulig å søke i ekspertenes svar på spørsmål som alt er besvart.

Savner du tjenesten?
Slik kan du gi din støtte til LHL: Støtt oss

Vis alle spørsmål og svar