Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til Atle Larsen om Pasientrettigheter

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Vi ber deg skrive kortfattet, har du komplekse problemstillinger anbefaler vi fastlegen din. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

500 tegn igjen

Velg en ekspert (må velges)

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd

Er hørselshemmede og jobber som helsesekretær i 100% stilling. Hørselstapet er medfødt og jeg er avhengig av høreapparat. Jeg sliter daglig og er veldig sliten etter endt dag. Har fått tilrettelagt med eget kontor, men grunnet høyt arbeidspress/ tempo er det ikke mye igjen når jeg er ferdig etter en dag. Orker ingenting sosialt og nærmest isolerer meg så dette er slitsomt. Spørsmålet er hadde det vært mulig for meg å kunne jobbet 80% og fått uføretrygd 20%? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal du få 20 % uførepensjon må du ha en tjenestepensjon som gir uførepensjon ned til  20 %. I folketrygden er hovedregelen at uføregraden minst må være 50 %. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Pasientskadeerstatning

Min samboer fikk hjerneblødning april 2018,har nedsatt gåfunksjon og affisert arm,korttidsminne,tror han har hjerneskade,ikke fått tilstrekkelig rehabilitering og oppfølging av nevrologer,ikke blitt innkalt til kontroller og samtaler,han er 53 år,fikk live sitt snudd på hode på 1/2/3,har han krav på noen form for erstatning ?mistet førerkortet pga epilepsi i juli.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å få pasientskadeerstatning er at det har vært en svikt ved helsehjelpen. Jeg forstår det slik at dere mener svikten knytter seg til oppfølgingen etter hjerneslaget. Skal svikten gi rett til erstatning må han ha kommet dårligere ut helsemessig som følge av svikten. Det betyr at svikt i seg selv ikke gir rett til erstatning. Svikten må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner og/eller en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Her finner dere informasjon om pasientskadeordningen: Npe

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fraskrivelse av samtykkekompetanse

Samtykkekompetent. Jeg har siden da jeg fikk påvist parox atrieflimmer blitt så påvirket psykisk av detre og gjort dumme valg med å overmedisinere for så gå til sengs. Lege spurte om jeg var kompetent jeg svarte ja men ikke ang medisiner. Kan jeg gi fra meg min egenrett til lege frem til lege får meg på rett kjøl? Er det dumt gjort av meg? Jeg nekter å ta statiner da jeg har prøvd de det er dumt mener hun. Hva anbefaler Dere meg å gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

 

Du kan ikke med endelig rettslig virkning fraskrive deg din helserettslige samtykkekompetanse. En frivillig fraskrivelse vil du når som helst kunne trekke tilbake. Men du kan avtale et opplegg med legen som best mulig ivaretar ditt behov.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Behandling i Norge når man bor i utlandet

Kan person som får dialyse og som er i respirator fraktes med fly til Norge for behandling i Norge istedenfor i Spania? Har også fått et mindre infarkt men i følge legene er dette ikke alvorlig.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg har for lite informasjon til å gi et konkret svar. Er han bosatt i Spania og har fulle rettigheter i det spanske helsevesenet, følger det av EU`s pasientdirektiv at han kan velge å få tilsvarende behandling i et annet EU/EØS-land. Men Spania er ikke forpliktet til å dekket utgifter utover det som behandlingen dekkes med i Spania. Reise- og oppholdsutgifter dekkes heller ikke. Skal han utover dette få planlagt behandling i Norge må han være medlem av folketrygden med rett til helsehjelp i Norge.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Alderspensjon og uføretrygd

Alderspensjon og uførepesjon etter 62 år.Kan man få uførepensjon når en tar ut alderspensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Søker du uføretrygd etter fylte 62 år, må du ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G året før uføretidspunktet, eller minst 3 G totalt i løpet av de siste tre årene før uføretidspunktet.

Du kan motta alderspensjon og uføretrygd samtidig, men samlet grad kan ikke overstige 100 %. Det betyr at du for eksempel kan kombinere 50 % alderspensjon med 50 % uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Vis alle spørsmål og svar