Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til Atle Larsen om Pasientrettigheter

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager. Prøv gjerne å søke først - kanskje har vi allerede svart på det du lurer på?

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Kjønn

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Stønad til oksygenbehandling

Hvilke rettigheter har en pasient (80 år) med pulmonal hypertensjon, når det gjelder bærbar oksygenkonsentrator? Hvis man eventuelt må kjøpe en selv, finnes det noen tilskuddsordninger?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 24. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Oksygenbehandling er definert som medisinsk behandling. For å få oksygenapparat må det sendes inn et søknadsskjema undertegned av lege med spesialistgodkjenning som er ansatt i helseforetak/sykehus.Spesialister i private sykehus som er offentlig godkjente og som har avtale med et regionalt helseforetak om tjenester som innbefatter behov for behandlingshjelpemidler, kan også søke. Det samme kan legespesialister som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket.

Innvilges ikke søknaden, finnes det ikke andre offentlige tilskuddsordninger som dekker utgifter til oksygenbehandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Invalideforsikring

Hei Jeg er vurdert til et funksjonsnivå på NYHA II. Søker etter en hjerteskade mitt forsikringsselskap om utbetaling av invalidforsikring. Trenger noen som kan – og ikke minst tørr - sette meg opp på en invalide grad. (det har vist seg å være veldig vanskelig. Mange leger ønsker ikke en dialog med et forsikringsselskap.) En av årsakene til søknaden om en invalid grad er at min kropp ikke tolererer medisin, noe som har påvist en veldig god effekt på hjertemuskelen. Bruker derfor trening som medisin etter opplegg av "Trening som medisin", er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 22. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan be selskapet om å innhente en vurdering. Alternativet er at du selv innhenter mènvurdering. Du kan da anmode selskapet om å dekke utgiftene. Om de ikke vil dette, kan du be Finansklagenemnda vurdere om selskapet er de som skal dekke utgiften.

finansklagenemnda

Når det gjelder hvem som kan utarbeide en mènvurdering, er det bra om du kan få en sykehuslege til å gjøre det. Om ikke det går finnes det privatpraktiserende hjerteleger som muligens kan påta seg et slikt oppdrag.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Rett til sykepenger etter fylt 67 år

Mannen min er 69 år, jobber 80 prosent i privat sektor og tar ut full alderspensjon. Har han da rett på sykepenger etter et sykehusopphold med påfølgende opptrening?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 22. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mellom 67 og 70 år får han sykepenger i inntil 60 dager fra folketrygden (NAV). I tillegg kommer sykepenger i 16 dager fra arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Etter fylte 70 år har ikke lenger rett til sykepenger fra trygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Hjerte/kar, Rettigheter

Fysioterapi etter slag

En slagrammet (hjerneslag for vel en måned siden) må vente 8 mnd for å få fysioterapi. Er fortsatt svekket i både tale og førlighet. Bor på et sted uten offentlig kommunikasjon langt fra sentrum, og er fratatt førerkortet. Kan det være riktig at pasienten henvises til egentrening hjemme??? Får ikke dekket skyss til treningsstudio heller....

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 16. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter min oppfatning er 8 mnd. alt for lang ventetid. Problemet er at mange kommuner har for dårlig fysioterpeut dekning. Fysioterapeutene er i stor grad privatpraktiserende og foretar egne prioriteringsvurderinger. Men de skal ha timer i beredskap for pasienter hvor det er uforsvarlig å vente for lenge med å komme i gang med behandlingen. Du kan klage til kommunen over mangelfull oppfyllelse av nødvendig helsehjelp etter hjerneslag. Du kan også be din fastlege om hjelp. Du kan også be din fastlege om å søke deg inn til en opptreningsinstitusjon.

Når det gjelder reiseutgifter til treningsstudio, dekkes dette ikke av pasientreiser eller andre ordninger.  

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Lunge, Rettigheter

Skal minstepensjonister betale egenadel for medisiner på blå resept?

Hei. Jeg har hatt uføretrygd og har hatt Kols i 14 år .Fikk mine medisiner på blå resept og ingen egenandel. Ble pensjonist i januar. Da må jeg betale egenandel og har mindre utbetalt nå enn når jeg var uføretrygdet. Hva er reglene?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 14. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står på helsenorge.no:Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek/hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek/bandasjist om egenandelen, tar det sju virkedager før beløpet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Vis alle spørsmål og svar