Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til Atle Larsen om Pasientrettigheter

Alle spørsmål blir lest og alle svar anonymisert. Av personvernhensyn kan vi ikke svare deg direkte på e-post, men spørsmålet ditt vil ble publisert her innen 1-5 virkedager.

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av Atle Larsen

Rettigheter

Midlertidig kjøreforbud

Hei. Finnes det Taxi lapper, når man venter på de 4-6 ukene har gått. Bor på en liten plass uten kollektiv transport. Spørr for min far.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 20. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har din far fått midlertidig forbud mot å kjøre bil, er det ingen ordninger som dekker utgifter til drosje i denne perioden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter, Allergi

Oppsigelse pga allergi

Kan en si opp en ansatt fordi at han eller hun har fått sterk allergi for det personen arbeider med? (f.eks. sjokolade)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 14. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Arbeidsgiver må først ha forsøkt tilrettelegging. I likestillings- og diskrimineringsloven står:

Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på

a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b) kostnadene ved tilretteleggingen
c) virksomhetens ressurser.

Er ikke tilretteleggingsplikten oppfylt, vil en oppsigelse ikke være gyldig. Omplassering til ny stilling er en del av tilretteleggingsplikten. Men arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette en ny stilling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Lunge, Rettigheter

Mulighet for sykmelding til opphold i varmere strøk?

Jeg har fått påvist kols, grad 2. Er i full jobb, men merker at kulden på vinteren reduserer funksjonsnivået mitt. Er det mulighet for å få en sykmelding et par uker på vinteren for å reise til varmere strøk? Trenger ikke rehabliteringssted, kun et varmere sted. Finnes det noen ordninger for oss som er i 100 % jobb?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(3)
Besvart 14. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav vil ikke godkjenne en sykemelding på dette grunnlaget. Det finnes heller ikke andre ordninger som gir deg rett til permisjon med lønn i tilfeller som dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Hjerte/kar, Rettigheter

Stønad for kosthold ved familiær hyperkolesterolemi

Jeg har familiær hyperkolesterolemi, men som 30-åring er det ikke slått ut enda. Kan jeg få grunnstønad for å finansiere et sunnere kosthold FØR denne sykdommen eventuelt slår ut? eller må jeg først starte medisinering?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 14. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i Nav`s rundskriv:

Personer med FH  kan  i noen tilfeller få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hvert tilfelle må vurderes individuelt med hensyn til om dietten er så vidt kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt. I denne vurderingen kommer det inn helt individuelle forhold. Ved fremsettelse av krav om grunnstønad til diett første gang må det foreligge erklæring fra relevant spesialist som bekrefter diagnosen, og opplyser om bruk og virkning av kolesterolreduserende medikamenter. Det må av erklæringen fremgå at det er viktig at en  streng diett følges på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad.   Enkelte vil også måtte spise mer for å opprettholde energinntaket for å unngå uønsket vektreduksjon.  Dette må i så fall dokumenteres.

Spesielt i følgende tilfeller må en anta at det er nødvendig med mer omfattende kostholdsomlegginger:

- Homozygot FH

- FH-personer som ikke kan bruke kolesterolreduserende medikamenter, for eksempel på grunn av bivirkninger

- FH-personer som oppnår ingen eller liten reduksjon i kolesterolnivået i blod ved hjelp av medikamenter

- FH-personer med særlig forhøyet sykdomsrisiko, ut fra familiær historie eller andre forhold

Det presiseres at ovennevnte tilfeller er ment som eksempler der det er mer sannsynlig at kostomleggelsen er særlig viktig. Hvert tilfelle, også øvrige tilfelle av FH, må imidlertid vurderes individuelt hvor det foretas en vurdering av om de nødvendige ekstrautgiftene kan anses å overstige sats 1.

Sats 1 er på 678 kroner. Det betyr at ekstrautgiftene til mat/diett pr. mnd. minst må utgjøre dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

AAP og uførepensjon

Hei! Går på AAP på 4 året og har søkt 100% uføre og får kun barnetillegg fra klp. Er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 12. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på hvorfor du ikke får midlertidig uførepensjon fra KLP. Men utgangspunktet er at du skal ha 3 % av ditt pensjonsgrunnlag for inntekt opp til 6 G ( G er 93634) og 69 % av inntekt som overstiger 6 G. Mitt råd er at du tar kontakt med KLP for en nærmere forklaring.'

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Vis alle spørsmål og svar