LHL

Hopp direkte til innhold

Arbeidsområder

Ressurssenteret jobber ut ifra en ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Vi utarbeider årlige handlingsplaner som legger rammene for vårt arbeid og som beskriver hvilke områder vi skal satse på i inneværende år.