Hopp direkte til innhold

Arbeidsområder

Ressurssenteret sine hovedoppgaver er faglig rådgivning og utvikling, kurs, seminarer og kvalitetssikring innen hjerterehabiliteringsfeltet i regionen.

Vi utarbeider årlige handlingsplaner som legger rammene for vårt arbeid og som beskriver hvilke områder vi skal satse på i inneværende år.

Faglig rådgivning, kurs og seminarer

Ressurssenteret skal være pådriver for utviklingsarbeid innen fagområdet i regionen. Vi arrangerer årlige kurs og nettverkssamlinger, samt initierer fagutviklingsarbeid gjennom etablering av aktuelle arbeidsgrupper. Vi arrangerer: 

Se oversikten i vår kurs- og seminarkalender

Nettverk og nettverkssamlinger

Samhandling, fagutvikling og kvalitetssikring innen hjerterehabiliteringsfeltet er en av hovedoppgavene til Ressurssenteret.

Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst består av alle aktørene som har tilbud om hjerterehabilitering i regionen. Ressurssenteret har kontaktpersoner hos hver aktør, som er vår informasjonskanal til helsepersonell som jobber med hjerterehabilitering i regionen. 

Nettverket er også åpent for kommuner og bydeler, og vi ønsker å etablere flere kontaktpersoner i kommunene. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert. 

Vi arrangerer årlige samlinger i Nettverk for hjerterehabilitering.

Samlingene er en felles faglig møteplass for de aktuelle aktørene i regionen, der faglig utvikling, erfaringsutveksling og samarbeid står i fokus.

Målgruppen for samlingene er aktører som har tilbud om hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samlingene er også åpne for andre interesserte. 

Prosjektarbeid

Siden oppstarten har vi gjennomført flere utviklingsprosjekter.

Les om prosjektarbeid og våre prosjekter.

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder
Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst
67 02 34 98

Handlingsplaner fra 20212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.

Årsrapporter fra 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.