Hopp til innhold

Foto: Shutterstock

Arbeidsområder

Ressurssenteret (RS) jobber ut ifra en ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Vi utarbeider årlige handlingsplaner som legger rammene for vårt arbeid og som beskriver hvilke områder vi skal satse på i inneværende år.