Hopp direkte til innhold

Basiskurs i hjerterehabilitering

Ressurssenteret arrangerer et årlig basiskurs i hjerterehabilitering.

Mål med basiskurset

Innføring i grunnleggende teoretiske og praktiske elementene i møte med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Kurset retter seg mot tverrfaglig helsepersonell som er nye innen hjerterehabiliteringsfeltet, og de som trenger en oppdatering av basiskunnskap.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter. 

Når det gjelder webinaret som ble avhold 4. juni 2020 hadde vi dessverre ikke anledning til å søke om godkjenninger. 

Presentasjoner fra kurset

Hvert innlegg varer mellom 20 og 25 minutter.