Hopp direkte til innhold

RKR overtar Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Fra nyttår 2022 vil Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst driftes av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Nye nettsider finnes her (sunnaas.no)

Nettsidene til Ressurssenter for hjerterehabilitering vil være tilgjengelige ut januar 2022.

Viktig melding

Basiskurs i hjerterehabilitering

Ressurssenteret arrangerer et årlig basiskurs i hjerterehabilitering.

Mål med basiskurset

Innføring i grunnleggende teoretiske og praktiske elementene i møte med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Kurset retter seg mot tverrfaglig helsepersonell som er nye innen hjerterehabiliteringsfeltet, og de som trenger en oppdatering av basiskunnskap.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter. 

Når det gjelder webinaret som ble avhold 4. juni 2020 hadde vi dessverre ikke anledning til å søke om godkjenninger. 

Presentasjoner fra kurset

Hvert innlegg varer mellom 20 og 25 minutter.