Hopp direkte til innhold

Hjerterehabiliteringsseminar

Seminaret presenterer ny, aktuell og relevant kunnskap og forskning innen hjerterehabilitering, til fagpersonene som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målet med hjerterehabiliteringsseminaret

Skape en arena der av ny, aktuell og relevant kunnskap og forskning innen hjerterehabiliteringsfeltet blir formidlet til fagpersonene som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er helsepersonell som jobber med eller har interesse for hjertepasienter i en rehabiliteringsfase, og andre som veileder, underviser eller er i dialog med hjertepasienter.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NFF, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter.

mer informasjon om årets Hjerterehabiliteringsseminar