Hopp direkte til innhold

RKR overtar Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Fra nyttår 2022 vil Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst driftes av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Nye nettsider finnes her (sunnaas.no)

Nettsidene til Ressurssenter for hjerterehabilitering vil være tilgjengelige ut januar 2022.

Viktig melding

Hjerterehabiliteringsseminar

Seminaret presenterer ny, aktuell og relevant kunnskap og forskning innen hjerterehabilitering, til fagpersonene som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målet med hjerterehabiliteringsseminaret

Skape en arena der av ny, aktuell og relevant kunnskap og forskning innen hjerterehabiliteringsfeltet blir formidlet til fagpersonene som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er helsepersonell som jobber med eller har interesse for hjertepasienter i en rehabiliteringsfase, og andre som veileder, underviser eller er i dialog med hjertepasienter.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NFF, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter.

mer informasjon om årets Hjerterehabiliteringsseminar