LHL

Hopp direkte til innhold

Kurs- og seminarvirksomhet

Ressurssenteret skal gjennom faglig rådgivning, kurs- og seminarvirksomhet være pådriver for utviklingsarbeid innen fagområdet i regionen.

Årlige kurs og seminarer

Ressurssenteret arrangerer årlige kurs og nettverkssamlinger, samt initierer fagutviklingsarbeid gjennom etablering av aktuelle arbeidsgrupper.

Lokale fagdager

I tillegg arrangerer Ressurssenteret lokale fagdager i samarbeid med kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i regionen.