LHL

Hopp direkte til innhold

Kurs- og seminarvirksomhet

Ressurssenteret skal gjennom faglig rådgivning, kurs- og seminarvirksomhet være pådriver for utviklingsarbeid innen fagområdet i regionen.

Ressurssenteret arrangerer årlige kurs og nettverkssamlinger, samt initierer fagutviklingsarbeid gjennom nedsettelse av aktuelle arbeidsgrupper.

Basiskurs i hjerterehabilitering

Ressurssenteret arrangerer årlig basiskurs i hjerterehabilitering.

Mål med basiskurset

Innføring i grunnleggende teoretiske og praktiske elementene i møte med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Kurset retter seg mot tverrfaglig helsepersonell som er nye innen hjerterehabiliteringsfeltet, og de som trenger en oppdatering av basiskunnskap.

Basiskurset arrangeres dagen før det praktiske hjerterehabiliteringsseminaret, og mange kursdeltakerne kombinerer disse to arrangementene.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter.

Finn informasjon om våre neste aktuelle kurs/seminarer i vår kalender.

Praktisk hjerterehabiliteringsseminar

Ressurssenteret arrangerer årlig praktisk hjerterehabiliteringsseminar.

Målet med praktisk hjerterehabiliteringsseminar

Seminaret har fokus på praktisk informasjon, oppdatering og erfaringsutveksling av hovedelementene innen hjerterehabilitering.

Seminaret legges opp som en kombinasjon av foredrag og praktiske økter, med gode muligheter for spørsmål, erfaringsutveksling og dialog.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot tverrfaglig helsepersonell som jobber med hjerterehabilitering/ hjertepasienter i en rehabiliteringsfase. Seminaret er aktuelt både for helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Det Praktiske hjerterehabiliteringsseminaret arrangeres dagen før Basiskurset, og mange kursdeltakerne kombinerer disse to arrangementene.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter.

Finn informasjon om våre neste aktuelle kurs/seminarer i vår kalender.

Teoretisk dagsseminar

Ressurssenteret arrangerer årlig teoretisk dagsseminar i hjerterehabilitering.

Mål med teoretisk dagsseminar

Skape en arena der av ny, aktuell og relevant kunnskap og forskning innen hjerterehabiliteringsfeltet blir formidlet til fagpersonene som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er helsepersonell som jobber med eller har interesse for hjertepasienter i en rehabiliteringsfase, og andre som veileder, underviser eller er i dialog med hjertepasienter.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NFF, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter.

Finn våre neste aktuelle kurs/seminarer i vår kalender.

Publisert 30.10.2014