Hopp direkte til innhold

Hjerterehabiliteringsseminar

Ressurssenteret arrangerer årlig et hjerterehabiliteringsseminar.

Målet med hjerterehabiliteringsseminaret

Skape en arena der av ny, aktuell og relevant kunnskap og forskning innen hjerterehabiliteringsfeltet blir formidlet til fagpersonene som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er helsepersonell som jobber med eller har interesse for hjertepasienter i en rehabiliteringsfase, og andre som veileder, underviser eller er i dialog med hjertepasienter.

Det søkes alltid aktuelle fagforbund (Dnlf, NFF, NETF, NSF og Fagforbundet) om godkjenning av seminaret til relevante spesialiteter.

mer informasjon om årets Hjerterehabiliteringsseminar