Hopp direkte til innhold

Lokale fagdager

Lokale fagdager er kurs som arrangeres i kommuner eller ved lokalsykehus / rehabiliteringsinstitusjoner rundt om i regionen.

Hva er lokale fagdager?

Lokale fagdager er kurs som arrangeres i kommuner eller ved lokalsykehus / rehabiliteringsinstitusjoner rundt om i regionen. Arrangementene planlegges og gjennomføres av, med og for representanter fra lokale aktører i området, i tett samarbeid med Ressurssenteret.

Hvorfor lokale fagdager?

Målet med lokale fagdager er å sette fokus på hjerterehabilitering og behovet for samhandling og kompetanseheving rundt oppfølgingen av hjertepasienter.

Målgruppe

Målgruppen for fagdagene er tverrfaglig helsepersonell og andre aktører som møter hjertepasienter i en rehabiliteringsfase, både i spesialist- og kommunehelsetjeneste.   

Praktisk informasjon

Initiativ til lokale fagdager kan komme både fra Ressurssenteret og fra kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Ressurssenteret bidrar i forhold til planlegging og gjennomføring.  

Er det aktuelt med en fagdag i ditt nærområde? 

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder
Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst
67 02 34 98