Hopp direkte til innhold

RKR overtar Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Fra nyttår 2022 vil Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst driftes av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Nye nettsider finnes her (sunnaas.no)

Nettsidene til Ressurssenter for hjerterehabilitering vil være tilgjengelige ut januar 2022.

Viktig melding

Lokale fagdager

Lokale fagdager er kurs som arrangeres i kommuner eller ved lokalsykehus / rehabiliteringsinstitusjoner rundt om i regionen.

Hva er lokale fagdager?

Lokale fagdager er kurs som arrangeres i kommuner eller ved lokalsykehus / rehabiliteringsinstitusjoner rundt om i regionen. Arrangementene planlegges og gjennomføres av, med og for representanter fra lokale aktører i området, i tett samarbeid med Ressurssenteret.

Hvorfor lokale fagdager?

Målet med lokale fagdager er å sette fokus på hjerterehabilitering og behovet for samhandling og kompetanseheving rundt oppfølgingen av hjertepasienter.

Målgruppe

Målgruppen for fagdagene er tverrfaglig helsepersonell og andre aktører som møter hjertepasienter i en rehabiliteringsfase, både i spesialist- og kommunehelsetjeneste.   

Praktisk informasjon

Initiativ til lokale fagdager kan komme både fra Ressurssenteret og fra kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Ressurssenteret bidrar i forhold til planlegging og gjennomføring.  

Er det aktuelt med en fagdag i ditt nærområde? 

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder
Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst