Hopp direkte til innhold

Nettverk og nettverksamlinger

Samhandling, fagutvikling og kvalitetssikring innen hjerterehabiliteringsfeltet er en av hovedoppgavene til Ressurssenteret.

Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst består av alle aktører som har tilbud om hjerterehabilitering i regionen. Ressurssenteret har en kontaktpersoner hos hver av disse aktørene. De er Ressurssenterets informasjonskanal ut til helsepersonell som jobber med hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Nettverket er også åpent for kommuner og bydeler, og vi ønsker å etablere flere kontaktpersoner i kommunene. Ta gjerne kontakt hvis du er interesset. 

Årlige nettverkssamlinger

Ressurssenteret arrangerer årlige samlinger i Nettverk for hjerterehabilitering.

Samlingene er en felles faglig møteplass for de aktuelle aktørene i regionen, der faglig utvikling, erfaringsutveksling og samarbeid står i fokus.

Målgruppen for samlingene er aktører som har tilbud om hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samlingene er også åpne for andre interesserte. 

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Tlf: 67 02 34 98