LHL

Hopp direkte til innhold

Nettverk og nettverksamlinger

Samhandling, fagutvikling og kvalitetssikring innen hjerterehabiliteringsfeltet er en av hovedoppgavene til Ressurssenteret.

Årlige nettverkssamlinger

Ressurssenteret arrangerer årlig en samling i Nettverk for hjerterehabilitering i HSØ.

Mål med samlingen

Samlingene er en felles faglig møteplass for de aktuelle aktørene i regionen, der faglig utvikling, erfaringsutveksling og samarbeid står i fokus.

Målgruppe

Aktører som har tilbud om hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Samlingene er åpne for andre interesserte. 

Neste samling: 2018

Ved spørsmål, send e-post til grethe.frank.strand@lhl.no

Publisert 30.10.2014