LHL

Hopp til innhold

Fagutvikling og kvalitetssikring innen hjerterehabiliteringsfeltet er en av hovedoppgavene til Ressurssenteret.

Siden oppstarten har Ressurssenteret gjennomført flere utviklingsprosjekter.