LHL

Hopp direkte til innhold

Hjerteløftet er LHL-klinikkene Feirings forebyggingsprosjekt rettet mot personer med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Hjerteløftet er et spennende forskningsprosjekt som søker flere deltakere.

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet. De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Målet med prosjektet er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden.

Hjerteløftet er støttet av Helse og omsorgsdepartementet.

Les mer om Hjerteløftet