LHL

Hopp direkte til innhold

Hjerterehabilitering i fokus – også i kommunene

Utviklingsprosjekt med mål om å gjennomføre lokale samhandlingsdager med fokus på kunnskapsformidling rundt hjerterehabilitering.

Ressurssenteret initierte i 2012 prosjektet "Hjerterehabilitering i et samhandlingsperspektiv", som senere ble døpt om til "Hjerterehabilitering i fokus – også i kommunene".

Målet for prosjektet var å initiere lokale samhandlingsdager med fokus på kunnskapsformidling rundt hjerterehabilitering.

Hensikten med disse lokale samhandlingsarenaene var at aktører innen spesialist- og kommunehelsetjeneste skal kunne møtes for å dele og videreutvikle kunnskap om god og effektiv hjerterehabilitering og helhetlige pasientforløp.

I 2012 jobbet Ressurssenteret med planlegging av en lokal pilotsamling i Oppland. Samlingen ble dessverre ikke gjennomført grunnet manglende oppslutning.

Ressurssenteret har i etterkant evaluert mulige årsaker til hvorfor interessen var så liten.

Vi mener muligheten for å lykkes hadde vært større hvis samlingen hadde vært markedsført og initiert som et lokalt initiativ, f.eks gjennom Gjøvik kommune eller Sykehuset Innlandet HF Gjøvik. På denne måten ville eierskapet ligget lokalt, og de inviterte ville hatt en mer kjent arrangør å forholde seg til.
Vi mener fortsatt at konseptet med lokale samhandlingsarenaer er godt, men tror det er viktig at initiativet bør ligge lokalt.

Ta kontakt hvis din organisasjon ønsker å invitere til en slik lokal nettverkssamling – vi hjelper dere gjerne!