LHL

Hopp direkte til innhold

Idébank for undervisning til hjertepasienter

Idébanken for undervisning av hjertepasienter i en rehabiliteringsfase ble utviklet i 2009, revidert i 2014 og finnes her til nedlastning.

Bakgrunn

Helhetlig hjerterehabilitering er mer enn et enkelttiltak, og skal blant annet inneholde undervisning innen relevante tema.
Ressurssenteret ønsket å bidra til å forankre hvilke tema som er aktuelle for undervisning av hjertepasienter og videre synliggjøre disse temaene i nettverket av hjerterehabiliteringsaktører i HSØ.

Arbeidsmetode

Idébanken for undervisning av hjertepasienter i en rehabiliteringsfase ble utviklet i 2009 av en tverrfaglig arbeidsgruppe nedsatt av Ressurssenteret. Hensikten med arbeidet var å lage et forslag på aktuelt innhold, i stikkordsform, innenfor de ulike undervisningstemaene rettet mot hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Gruppen var delt i seks undergrupper, som jobbet med hvert sitt fagområde: Kosthold, Treningslære, Sykdomslære, Røykeavvenning, Stress og hjertesykdom og Hjertesykdom – nye utfordringer.

Målet er at idébanken skal kunne fungere som et verktøy ved utarbeidelse av nytt undervisningsmateriell og ved revidering av nåværende materiell. Det er ikke en endelig "oppskrift", men en kilde til kvalitetssikring og inspirasjon.

Sluttprodukt

Idébanken er et dokument som inneholder stikkordslister over aktuelle undervisningstemaer, forslag til undervisningsform og pedagogisk tilnærmingsmåte, samt aktuell litteratur knyttet opp til hvert tema.

Idébanken kan lastes ned her.

Revidering

Idébanken er revidert i 2014. Dokumentet er gjennomgått og vurdert med tanke på både innhold og kilder. Revideringsarbeidet er gjennomført av ansatte ved rehabiliteringsavdelingen på LHL-klinikkene Feiring. Ressurssenteret har hatt det overordnede ansvaret for revideringen, og står ansvarlig for innholdet i idébanken.