LHL

Hopp direkte til innhold

En mastergradstudie har undersøkt kondisjon, fysiske aktivitetsvaner og livskvalitet hos personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Bakgrunn

Hjerte- og karsykdom er en viktig årsak til tidlig død. Både hjerte- og karsykdom og type 2 diabetes kan forebygges ved å påvirke risikofaktorer som høyt blodtrykk, høy kolesterol, fedme, inaktivitet og røyking.

Arbeidsmetode

Studien undersøker om et livsstilskurs som sikter på en sunnere livsstil hos pasienter som står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdom fører til bedre fysiskform, mer fysisk aktivitet og bedre helserelatert livskvalitet. Programmet inkluderer et tre dagers langt aktivt kurs på LHL-klinikkene Feiring, overføring til hjemmesituasjon, og en motivasjonssamling etter 4-5 måneder.

Sluttprodukt

Studien ble gjort på 19 pasienter, og viste ingen endringer i fysisk form eller aktivitet, heller ikke i livskvalitet som målt med spørreskjemaet SF36. Mulige positive effekter, og anbefalinger for justeringer i fremtidige livsstilskurs blir diskutert i oppgaven.

Studien ble gjennomført ved LHL-klinikkene Feiring i samarbeid med NTNU. Prosjektgruppen bestod av masterstudent Hanne Aandstad og veileder Torun Askim, Phd.

Hele oppgaven kan lastes ned her.