LHL

Hopp direkte til innhold

Utvikling av informasjonsbrosjyrer til hjertepasienter

Ressurssenteret har utarbeidet standardisert informasjon til hjertepasienter. Les om arbeidet og last ned brosjyrene her.

Bakgrunn

Utgangspunktet for arbeidet var ønsket og behovet for å samkjøre den informasjonen som gis til hjertepasienter både i forbindelse med en akutt hjertehendelse og i det videre rehabiliteringsforløpet. Produktet skulle bidra til en felles forankret kvalitetssikring av aktuell informasjon, og kan således være nyttig å lese også for helsepersonell som er i kontakt med hjertepasienter.

Arbeidsmetode/sluttprodukt

Den tverrfaglige nedsatte arbeidsgruppen, med representanter både fra sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i HSØ, jobbet fra 2009 og frem til mai 2011 frem to informasjonsdokumenter:

Informasjonen er gjort kjent og forankret i Nettverket for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst gjennom en høringsrunde blant alle aktørene.

Produktene er også godkjent av aktuelle faggrupper av fysioterapeuter og sykepleiere, samt av kirurger og kardiologer ved Oslo Universitetssykehus HF og LHL-klinikkene Feiring.

Ressurssenterets brukerrepresentant har vurdert informasjonen, og betegner den som informativ, lettlest og verdifull.

Informasjon skal alltid tilpasses informasjonsbehovet til den enkelte pasient. Dokumentene kan brukes i sin helhet, eller som grunnlag for utvikling av eget informasjonsmateriell.

Revidering av dokumentene

En revidering av innhold og oppsett i brosjyrene er gjennomført i 2013-2014. Revideringen ble gjennomført med bakgrunn i innspill fra nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst. De reviderte brosjyrene er forankret i fagfeltet i regionen gjennom en høringsrunde.

Ta kontakt med Ressurssenteret hvis du finner feil eller mangler i dokumentene.