LHL

Hopp direkte til innhold

Utvikling av samhandlingstjenester i LHL

Prosjektet "Utvikling av samhandlingstjenester" er LHL-klinikkenes satsing på utvikling av kurs-/kompetansemoduler rettet mot primærhelsetjenesten.

Ressurssenteret har gjennom prosjektet "Utvikling av samhandlingstjenester" vært involvert i LHL-klinikkenes satsing på utvikling av kurs- og kompetansemoduler rettet mot primærhelsetjenesten. LHL-klinikkene ønsker å jobbe mot å levere tjenester i primærhelsetjenesten, og å ta en aktiv rolle ovenfor kommunene.

Prosjektet ble igangsatt 15. juni 2013, og Grethe Frank Strand ble engasjert av LHL-klinikkene for å ivareta koordinering av implementeringsarbeidet.

Både deltakelse i prosjektet og engasjementet for å følge opp prosjektet oppleves som nyttig. Vi mener at Ressurssenteret har vært med på å sikre at både helsepersonellets og hjertepasientenes interesser ivaretas når nye tjenester skal utvikles i LHL-klinikkene. Ressurssenteret har bidratt med vår erfaring, og vi ser på dette oppdraget som et tegn på at verdien av å ha med Ressurssenterets kompetanse og erfaring inn i nye utviklingsprosjekt har vært nyttig.

Fagansvarlig for hjerterehabiliteringsmodulen

Ressurssenteret innehar rollen som fagansvarlig for hjerterehabiliteringsmodulen i prosjektet "Utvikling av samhandlingstjenester" i LHL. Ansvaret innebærer medansvar for utvikling av kurskatalog, utforming/godkjenning av originalforedrag (maler til foredrag), samt ha overordnet ansvar for at originalforedrag oppdateres jevnlig. I tillegg vil de fagansvarlige være kontaktpersoner internt i selskapet for faglige spørsmål og utfordringer rundt den aktuelle kursmodulen.

Les mer om kurstilbudet her.