Hopp direkte til innhold

RKR overtar Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Fra nyttår 2022 vil Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst driftes av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Nye nettsider finnes her (sunnaas.no)

Nettsidene til Ressurssenter for hjerterehabilitering vil være tilgjengelige ut januar 2022.

Viktig melding

Fag

Informasjonen er rettet mot helsepersonell, og delt inn etter fagområder.

Artiklene under temaet "Hjerte- og karsykdommer" er utviklet av LHL, mens artiklene under temaet "Livsstilsendring" er utviklet av medarbeidere i forebyggingsprosjektet Hjerteløftet.

Nederst på siden finnes lenker til aktuelt fagstoff og annen aktuell informasjon.

Livsstilsendring

Om 10 år vil, ifølge WHO, 70 prosent av all sykdom være relatert til livsstil. Men små endringer i kost og aktivitetsvaner kan utgjøre en stor forskjell for helsen.

Her er tips til hvordan man kan forebygge sykdom og få mer overskudd i hverdagen.

Innholdet på sidene ligger på nettsidene til forskningsprosjektet Hjerteløftet.

Hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom omfatter sykdommer i hjertet og blodårene.

Hjertesykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes og overlever, kan hjerte- og karsykdom forårsake betydelig tap av livskvalitet.

De fleste av årsakene til disse sykdommene skyldes faktorer ved livsstilen som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Hjerterehabilitering

Rehabilitering av hjertepasienter bygger på en helhetlig forståelse, hvor ulike komponenter virker sammen. Hjerterehabilitering er et lagarbeid, hvor ulike profesjoner har sine roller.