LHL

Hopp direkte til innhold

Fag

Her kan du kan finne aktuelt fagstoff og informasjon om hjerterehabilitering, hjerte- og karsykdommer, og livsstilsendring. Informasjonen er rettet mot helsepersonell, og delt inn etter fagområder. Artiklene under temaet "Hjerte- og karsykdommer" er utviklet av LHL, mens artiklene under temaet "Livsstilsendring" er utviklet av medarbeidere i forebyggingsprosjektet Hjerteløftet. Nederst på siden finnes lenker til aktuelt fagstoff og annen aktuell informasjon.