LHL

Hopp direkte til innhold

Nasjonal faglig retningslinje

Helsedirektoratet har utviklet en nasjonal faglig retningslinje for primær- og sekundærforbygging av hjerte- og karsykdom.

Retningslinjen gir kliniske, praktiske anbefalinger/råd om utredning, behandling og veiledning for de vanligste tilstandene innen forebygging av hjerte- og karsykdom. Når det gjelder sekundærforebygging, omtales de viktigste generelle tiltaksom anbefales etter påvist koronarsykdom, periferaterosklerose eller hjerneslag.

Her finnes informasjon om: 

Omtalen er begrenset til de generelle sekundærforebyggende tiltak i stabil fase som har til hensikt å bremse videre ateroskleroseutvikling og komplikasjoner.