LHL

Hopp direkte til innhold

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim, som har mål om at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter ved hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina,hjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

Hjerteinfarkt og aninga pectoris

Ved koronarsykdom er det viktigere enn noen gang å trene regelmessig. Her er det noen råd for trening som medisin til personer med koronar hjertesykdom. Rådene er ment som en enkel introduksjon til trening for denne gruppa pasienter, og de aller fleste hjertepasienter kan ta utgangspunkt i disse anbefalingene.

Hjertesvikt

Her er det noen råd for Trening som medisin til personer med hjertesvikt.Treningsrådene er ment som en enkel introduksjon til trening for pasienter med hjertesvikt, og de fleste pasientene kan ta utgangspunkt i disse rådene.