LHL

Hopp direkte til innhold

Fagdag rehabilitering med fokus på hjertesykdom

  • Sted: Skogli Helser-Rehabiliterinssenter
    2614 Lillehammer
  • Fra: torsdag 31.05.2018, kl. 09.30
  • Til: torsdag 31.05.2018, kl. 15.00

Fagdag rehabilitering med fokus på hjertesykdom

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter inviterer til fagdag om rehabilitering med fokus på hjertesykdom torsdag 31. mai 2018.

Fagdagen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandet Lillehammer, LHL Oppland, Frisklivssentralen i Gausdal, Øyer og Lillehammer, og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen.  

Mål med fagdagen

Målet med fagdagen er kompetanseheving og erfaringsutveksling innen rehabilitering og samhandling, samt nettverksbygging mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste på rehabiliteringsfeltet i regionen.

Målgruppe

Fagdagen retter seg mot tverrfaglig helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre interesserte. Aktuelle deltakere er ansatte ved sykehus og i frisklivssentralen, kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter, og annet helsepersonell

Last ned invitasjon med program.

Kontaktpersoner:

Grethe Frank Strand
Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst
Tlf: 67 02 34 98
E-post: grethe.frank.strand@lhl.no

Håvard Hansen Berg
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Tlf: 61 24 92 18 
E-post: havardhansen.berg@skogli.no 

Påmelding fagdag rehabilitering med fokus på hjertesykdom