LHL

Hopp direkte til innhold

Fagdag om trening for hjertepasienter

  • Sted: Skogli Helse-og Rehabiliteringssenter
    2614 Lillehammer
  • Fra: torsdag 04.04.2019, kl. 09.30
  • Til: torsdag 04.04.2019, kl. 15.00
  • Påmeldingsfrist: torsdag 21.03.2019, kl. 23.59

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter inviterer til fagdag om trening for hjertepasienter. Fagdagen arrangeres i samarbeid med Frisklivssentralen i Gausdal, Øyer og Lillehammer, Sykehuset Innlandet Lillehammer, og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen.  

Målgruppe

Fagdagen retter seg mot tverrfaglig helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre interesserte. Aktuelle deltakere er ansatte ved sykehus og i frisklivssentraler, kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter, ansatte ved treningssentre, og andre interesserte. 

Mål med fagdagen  

Målet med fagdagen er kompetanseheving og erfaringsutveksling innen trening for hjertepasienter, samt nettverksbygging mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste knyttet til rehabilitering og oppfølging av hjertepasienter.

Program

Programmet er en kombinasjon av presentasjon av faglige innlegg, presentasjon av tilbud, dialog og praktisk trening. Inger-Lise Aamot Asketøy fra Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin står for det faglige innlegget om trening for hjertepasienter. Her ser du programmet

Programmet kan også lastes ned (pdf). 

Kontaktpersoner

Håvard Hansen Berg
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Tlf: 61 24 92 18 
E-post: havardhansen.berg@skogli.no 

Grethe Frank Strand
Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst
Tlf: 67 02 34 98
E-post: grethe.frank.strand@lhl.no

Påmelding

Påmeldingsfrist: 21.03.2019

Kursavgift
Ingen kursavgift.
Lunsj/servering: kr. 150,-. Betales ved fremmøte.

Påmeldingsskjema:

Ønsker du å delta på treningsøkt?