Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock
  • Fra: torsdag 29.10.2020, kl. 09.00
  • Til: torsdag 29.10.2020, kl. 12.00
  • Påmeldingsfrist: tirsdag 27.10.2020, kl. 23.59

Tema: Oppfølging og rehabilitering etter Covid-19.

Målet med seminaret er å gi både faglig påfyll og inspirasjon til å jobbe for bedre tilbud og oppfølging til Covid-19 pasienter i en rehabiliteringsfase. 

Målgruppen er tverrfaglig helsepersonell som jobber med oppfølging og rehabilitering av Covid-19 pasienter, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

Opptak Oppfølging og rehabilitering etter Covid-19

Program
Tid Foredrag
09.00–09.10 Velkommen
09.10–09.40 Hva vet vi om Covid-19 pasientene og rehabiliteringsbehovet så langt?
Presentasjon av data fra oppfølgingsstudien PROLUN
Charlotte Björk Ingul, overlege PhD, LHL-sykehuset Gardermoen og prosjektleder
PROLUN
09.40–09.55 Oppfølging etter Covid-19: en pasienthistorie
09.55–10.10 Fatigue og rehabilitering
Anita Grongstad, fysioterapeut og PhD-stipendiat, LHL-sykehuset Gardermoen
10.10–10.25 Pause
10.25–11.15 Tverrfaglige erfaringer med Covid-19 rehabilitering ved LHL-sykehuset
Ansatte ved det tverrfaglige Covid-19 teamet ved LHL-sykehuset.
11.15–11.30 Digital rehabilitering; erfaringer med digitale hjemmetreningsgrupper fra St.Olav
Vibeke Løckra, spesialfysioterapeut St.Olavs Hospital
11.30–11.50 Informasjon fra Helsedirektoratet om oppfølging og rehabilitering av pasienter etter
Covid-19.
Tone Bråthen, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
11.50–12.00 Oppsummering og takk for i dag

Spørsmål? Ta kontakt med Ressurssenteret: 

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Tlf: 67 02 34 98