LHL

Hopp direkte til innhold

Tverrfaglige hospiteringsdager

  • Sted: LHL-sykehuset Gardermoen
    2067 Jessheim
  • Fra: torsdag 03.09.2020, kl. 09.00
  • Til: fredag 04.09.2020, kl. 15.00
  • Påmeldingsfrist: fredag 21.02.2020, kl. 23.59

Klinikk for rehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen inviterer til hospiteringsdager for helsepersonell som jobber med hjerte- og/eller lungerehabilitering.

Det er mulig å delta på én eller to dager. Dag 1 innholder en kombinasjon av informasjon/undervisning og deltakelse i avdeling. Dag 2 er det mulighet for å følge ansatte videre i avdeling/på dagelige rutiner. 

Foreløpig program: 

Torsdag 3. september: 

Kl. 09.00 Velkommen til LHL-sykehuset
Kl. 09.15 Felles undervisning / generell informasjon. 
Fra kl. 10.30 Fagspesifikke program. 
Kl. 12.00 Lunsj - mulighet for å kjøpe lunsj i bufeeten. 
Kl. 13.00 Fagspesifikke program fortsetter. Være med i avdeling / delta på daglige aktiviteter. 

Fredag 4. september: 

Fagspesifikke program fortsetter. Være med i avdeling / delta på daglige aktiviteter.

Det arrangeres tilsvarende hospiteringsdager våren 2020

Påmelding: 

Påmelding foregår ved å sende e-post til kontakperson for din faggruppe/ditt interesseområde: 

Påmeldingen merkes med; Navn, profesjon og arbeidssted. 

Påmeldingsfrist: 21.02.2020 (ingen deltakeravgift). 

Transport og overnatting

Vi anbefaler offentlig transport. Mer informasjon finner du her.

Parkeringen utenfor sykehuset avgiftsbelagt, kr. 150/dag.

Det er overnattingsmuligheter ved LHL-sykehuset. Kontakt Nina Laumann for booking, eller ring resepsjonen på tlf. 67 02 30 00.

Det er også overnattingsmuligheter ved Quality Airport Hotel Gardermoen, som ligger rett over veien for LHL-sykehuset.