Hopp til innhold


Praktisk hjerterehabiliteringsseminar 2017

torsdag 09. november kl. 09:00 - 16:00

Målgruppe: Tverrfaglig helsepersonell som jobber med hjerterehabilitering.

Mål med seminaret: Oppdatering på praktiske elementer innen hjerterehabilitering.

Seminaret legges opp som en kombinasjon av foredrag i plenum og valgbare parallellsesjoner. Programmet vil blant annet inneholde:

  • Pulmonal hypertensjon – en innføring, v/ Arne Andreassen, OUS Rikshospitalet
  • Nudging – små dytt mot sunnere kosthold (resultater), v/ Laila Dufseth, LHL-klinikkene Feiring
  • Pulmonal hypertensjon – en brukerhistorie, v/ Sølvi Molnes, PAH Norge
  • Erfaringer med oppfølgingsopphold etter hjerterehabilitering, v/ Unicare Hokksund
  • Arbeidsfysiologisk testing
  • Hjertetrim

Det vil også bli en dialogcafé om endringsarbeid, med samtaler og erfaringsutveksling i smågrupper.

Endelig program kommer.

Påmeldingen åpner 15. august.