LHL

Hopp direkte til innhold

ReHabiliteringsforum 2020

  • Sted: Scandic Ringsaker
    2320 Hamar
  • Fra: onsdag 11.03.2020, kl. 09.00
  • Til: torsdag 12.03.2020, kl. 13.00
  • Påmeldingsfrist: fredag 31.01.2020, kl. 23.00

Arrangør: Sykehuset Innlandet, divisjon Habilitering og rehabilitering. 

Målgruppe: Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner og i brukerorganisasjoner, med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP. 

Les mer og meld deg på her.