LHL

Hopp direkte til innhold

Fagdag om hjerterehabilitering: "Sammen om hjerter i aktivitet"

  • Sted: Røykenbadet
    3440 Røyken
  • Fra: tirsdag 27.11.2018, kl. 11.30
  • Til: tirsdag 27.11.2018, kl. 16.00
  • Påmeldingsfrist: tirsdag 20.11.2018, kl. 23.59

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken inviterer til fagdag om hjerterehabilitering, i samarbeid med Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen. 

Fagdagen arrangeres ved Frisklivssentralen i Hurum og Røyken på Røykenbadet. 

Mål med fagdagen

Målet med denne fagdagen er kompetanseheving på temaer knyttet til oppfølging og trening av hjertepasienter, og nettverksbygging mellom ulike aktører som er involvert i oppfølging av hjertepasienter.

Vi ønsker å bidra til at de ulike aktørene går "Sammen for hjerter i aktivitet", slik at personer med hjertesykdom kan oppleve helhetlig forløp og best mulig oppfølging.

Målgruppe

Målgruppen for fagdagen er helsepersonell i Hurum, Røyken og Asker kommune. Målgruppen er også ansatte i frisklivssentraler i regionen og ansatte på sykehus og i spesialisthelsetjenesten som jobber med hjertepasienter.

Det vil åpnes for deltakelse fra andre dersom det er ledige plasser.

Innhold og program 

Fagdagen vil gi i innføring trening for personer med hjertesykdom, samt erfaringsutveksling og dialog om hvordan rehabilitering og trening for denne målgruppen organiseres.  

Invitasjon og program kan lastes ned her (pdf). 

Mer informasjon på frisklivssentralens hjemmeside: www.frisklivhr.no 

Påmelding 

Ingen kursavgift. 

Påmeldingsfrist: 20.11.2018.

Påmeldingsskjema:

Valg av treningsøkt (sett et kryss)