LHL

Hopp direkte til innhold

Lokale tilbud

Oversikt over aktuell informasjon om lokale aktivitetstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst.

Oversikten skal gjøre det enkelt for helsepersonell å finne aktuelle aktivitets og treningstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst. Hensikten med dette er å gjøre overgangen mellom rehabilitering i spesialisthelsetjenesten til videre trening/rehabilitering i hjemkommunen bedre for den enkelte bruker/pasient. 

Oversikten er et resultat og en videreføring av prosjektet "Frisk som en fisk - hva nå? - Tilbud og trening lokalt".