LHL

Hopp direkte til innhold

Lokale tilbud

Ressurssenteret har utviklet en oversikt over aktuell informasjon om lokale aktivitetstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst. Oversikten er et resultat og en videreføring av prosjektet "Frisk som en fisk - hva nå? - Tilbud og trening lokalt" som er gjennomført ved Ressurssenteret.

Du kan lese mer om prosjektet her.

Formålet med oversikten er at det skal være enkelt å finne ut hvilke aktivitetstilbud som finnes i de ulike kommunene. Med dette kan overgangen for pasienter i spesialisthelsetjenesten til videre trening/rehabilitering i hjemkommunen lettes og effektiviseres.