Hopp direkte til innhold

RKR overtar Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Fra nyttår 2022 vil Nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst driftes av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR).

Nye nettsider finnes her (sunnaas.no)

Nettsidene til Ressurssenter for hjerterehabilitering vil være tilgjengelige ut januar 2022.

Viktig melding
Stavgang

Lokale tilbud

Oversikt over aktuell informasjon om lokale aktivitetstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst.

Oversikten skal gjøre det enkelt for helsepersonell å finne aktuelle aktivitets- og treningstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst. Hensikten med dette er å gjøre overgangen mellom rehabilitering i spesialisthelsetjenesten til videre trening/rehabilitering i hjemkommunen bedre for den enkelte bruker/pasient.

Oversikten er et resultat og en videreføring av prosjektet "Frisk som en fisk - hva nå? - Tilbud og trening lokalt".