LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Sidsel Tønnessen

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst skal bidra med kvalitetsutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og være er et kunnskapssenter hvor fagfolk kan søke bistand.

Ressurssenteret arrangerer kurs og seminarer, jobber aktivt med fagutvikling i hjerterehabiliteringsfeltet og har et stort nettverk av fagfolk.

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ble etablert sommeren 2007 ved Feiringklinikken. I dag er Ressurssenteret lokalisert til LHL-sykehuset Gardermoen. 

Vi jobber ut i fra en ytelsesavtale med Helse Sør-Øst, hvor hovedarbeidsområdene omhandler:

  1. Etablere og opprettholde faglig nettverk omfattende de private og offentlige tjenesteytere, herunder å avholde nettverkssamlinger innen fagfeltet.
  2. Gjennom faglig rådgivning, kurs, seminarvirksomhet m.m., være pådriver for utviklingsarbeid innen fagområdet i regionen.
  3. Ha oversikt over forsknings- og utviklingsarbeid som skjer i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  4. Samarbeide med relevante brukerorganisasjoner og kommuner, NAV og andre relevante aktører.

Ressurssenteret lager årlige handlingsplaner i samarbeid med Nettverk for hjerterehabilitering og Regional koordinerende enhet. Det rapporteres jevnlig til det regionale helseforetaket, gjennom tertialrapporter og årsrapport.

Hva kan vi gjøre for deg?

Utover oppgaver som er definert i ytelsesavtalen, er Ressurssenteret en rådgivende instans for fagfolk i regionen, og vi kan være behjelpelige med å skape kontakt med andre i nettverket.

Kontakt oss dersom det er noe du tror vi kan hjelpe deg med!

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

Tlf: 906 67 543

hjerterehab@lhl.no

Vår langsiktige målsetning

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ønsker å utvikle, kvalitetssikre og differensiere tilbudet til hjertepasienter i regionen, slik at hver enkelt pasient får god behandling og veiledning på rett systemnivå, og hvor den enkelte pasients helhetlige behov blir ivaretatt (medisinsk, livsstilsmessig, psykososialt, yrkesmessig, og så videre).

I tillegg skal Ressurssenteret bidra med kvalitetsutvikling innenfor faget hjerterehabilitering og skal være en støttespiller for alle som jobber med hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Les mer om arbeidsoppgavene våre her.

Målet med hjerterehab.no

Vi er opptatt av at vi skal ha en oppdatert nettside, der du kan finne aktuell informasjon om hjerterehabilitering, samt informasjon om det som skjer ved Ressurssenteret.

Dersom du har nyheter vi kan legge ut her på siden, eller du har kurs/seminarer du ønsker å annonsere – ta kontakt med oss!

Du kan også følge Ressurssenteret på Facebook

 

Få nyhetsbrev

Ressurssenteret sender ut noen nyhetsbrev i året med informasjon om kurs, seminarer og andre aktuelle saker fra fagfeltet.

* obligatorisk

Du kan når som helst melde deg av.

Vi bruker MailChimp. Om MailChimp og personvern.