Hopp direkte til innhold

Om ressurssenteret

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst skal bidra med kvalitetsutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og være et kunnskapssenter hvor fagfolk kan søke bistand.

Ressurssenteret arrangerer kurs og seminarer, jobber aktivt med fagutvikling i hjerterehabiliteringsfeltet og har et stort nettverk av fagfolk.

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ble etablert sommeren 2007 ved Feiringklinikken. I dag holder Ressurssenteret til på LHL-sykehuset Gardermoen

Vi jobber ut i fra en ytelsesavtale med Helse Sør-Øst, hvor hovedarbeidsområdene omhandler:

  1. Etablere og opprettholde faglig nettverk omfattende de private og offentlige tjenesteytere, herunder å avholde nettverkssamlinger innen fagfeltet.
  2. Gjennom faglig rådgivning, kurs, seminarvirksomhet m.m., være pådriver for utviklingsarbeid innen fagområdet i regionen.
  3. Ha oversikt over forsknings- og utviklingsarbeid som skjer i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  4. Samarbeide med relevante brukerorganisasjoner og kommuner, NAV og andre relevante aktører.

Ressurssenteret lager årlige handlingsplaner i samarbeid med Nettverk for hjerterehabilitering og Regional koordinerende enhet. Det rapporteres jevnlig til det regionale helseforetaket, gjennom tertialrapporter og årsrapport.

Hva kan vi gjøre for deg?

Utover oppgaver som er definert i ytelsesavtalen, er Ressurssenteret en rådgivende instans for fagfolk i regionen, og vi kan være behjelpelige med å skape kontakt med andre i nettverket.

Kontakt oss dersom det er noe du tror vi kan hjelpe deg med!

Vår langsiktige målsetning

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ønsker å utvikle, kvalitetssikre og differensiere tilbudet til hjertepasienter i regionen, slik at hver enkelt pasient får god behandling og veiledning på rett systemnivå, og hvor den enkelte pasients helhetlige behov blir ivaretatt (medisinsk, livsstilsmessig, psykososialt, yrkesmessig, og så videre).

I tillegg skal Ressurssenteret bidra med kvalitetsutvikling innenfor faget hjerterehabilitering og skal være en støttespiller for alle som jobber med hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Les mer: Våre arbeidsområder

Målet er å alltid ha en oppdatert nettside, med aktuell informasjon om hjerterehabilitering, samt informasjon om det som skjer ved Ressurssenteret.

Dersom du har nyheter vi kan legge ut her på siden, eller du har kurs/seminarer du ønsker å annonsere – ta kontakt med oss!

Du kan også følge Ressurssenteret på Facebook

 

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Leder
Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst
67 02 34 98

Handlingsplaner fra 20212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.

Årsrapporter fra 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.