Hopp til innhold


Pasientinformasjon

Ressurssenteret jobber med å utvikle og gjøre tilgjengelig god faginformasjon til hjertepasienter, og til informasjon rettet mot helsepersonell.

Standardiserte informasjonsbrosjyrer til hjertepasienter. Revidert i 2014.

Pasieninformasjon fra LHL

LHL har utviklet nyttig informasjon og faktaark om hjerte- og karsykdom:

Faktaark:

Brosjyrer:

Informasjonsfilmer fra LHL (kobling til YouTube):

Informasjon fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Informasjonsfilmer fra Nasjonalforeningen (kobling til YouTube): 

Informasjon på ulike språk

Her finner du pasientinformasjon på 14 ulike språk.