LHL

Hopp direkte til innhold

Pasientinformasjon på kroatisk

Fysisk aktivitet/overvekt

Multi Cultural health communication (pdf):

Hjertesykdom

Multi Cultural health communication (pdf):

Hjertesvikt

Multi Cultural health communication (pdf):

Brystsmerter

Multi Cultural health communication (pdf):

Ernæring

Multi Cultural health communication (pdf):

Pacemaker

Biotronik.com: